Lỡ làng played in guitar can be one of the best song you liked. Not only hearing the song but you can play “Lỡ làng by Minh Tâm” using guitar too. Yeah .. this music by can also be played by that device. But, before that, you need to know its guitar chords.

Whether you are searching for Lỡ làng guitar chords, you already visit to the perfect web.

Yups, guitar is tough to study in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you proceeding, the easier guitar will feel to play that music.

“Lỡ làng” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Lỡ làng by Minh Tâm Guitar Chords

1. Ngày ấy quen [Am] nhau ôi sao ngỡ [D] ngàng
Một [Am] tối chợ [F] làng, gánh hát về [D] đây
Rung [Am] cảm say [F] mê giọng [D] ca ngọt [G] ngào
Dưới [Am] ánh đèn [D] màu, anh [Am] là quân [E7] vương.

Tuồng diễn đêm [Am] nay ôi sao thật [D] buồn
Một [Am] thoáng nghẹn [F] ngào nước mắt trào [D] tuôn
Hớn [Am] Đế Chiêu [F] Quân biệt [D] ly tình [G] sầu
Anh [Am] nhìn mỉm [D] cười em [F] thẹn quá đi [Am] thôi.

ĐK: [Am] Thế rồi [D] ta quen nhau khi mỗi [Am] lần
[F] Vừa khép màn [E7] nhung
Em đứng đợi đầu [D] làng điểm [F] hẹn đón [Am] anh.
Cầm [C] tay [Am] nói bao lời [D] hứa, [Am] trút cạn tâm [G] tình
Đợi [Em] anh như nước cả triều [Am] dâng
Phong sương kiếp dâu tằm
Thương [D] nhau xin hãy [F] đợi chờ [E7] ngày bên [Am] nhau.

2. Chờ mãi bao [Am] trăng phương xa vời bóng [D] hình
Lời [Am] cũ ước [F] thề nhắn nhủ chờ [D] mong
Nước [Am] mắt vu [F] quy về [D] sang nhà [G] chồng
Duyên [Am] nợ lỡ [D] làng anh [Am] buồn em [E7] không.

Tưởng đã quên [Am] đi phôi phai lời ước [D] thề
Ngờ [Am] đâu chợ [F] làng, gánh hát về [D] đây
Hớn [Am] Đế Chiêu [F] Quân biệt [D] ly tình [G] sầu
Anh [Am] nhìn mắt [D] buồn em [F] giờ chẳng thân [Am] quen.
—————–

If you want to be master of Minh Tâm Lỡ làng guitar chords, you should to look at the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we take all major chords is that the minors of any of these chords only lack tiny adjustments. Every of those minor chords is entirely based on its major counterpart.

Fyi, you may also search for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords in this page.
Wanna play another guitar chords? Simple .. just use search button in this place, you can search it by song title or by the artist.
Have Fun!