Lỡ duyên in guitar acoustic version can be one of the good music you loved. Not only hearing the music but you can play “Lỡ duyên by Hồng Xương Long” using guitar too. Yup .. this music by can also be played by that device. But, first thing, you need to understand its guitar chords.

If you are searching for Lỡ duyên guitar chords, you just visit to the best page.

Yeah,Ya, guitar is not easy to master in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you practice, the easier guitar will feel to play that song.

“Lỡ duyên” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Lỡ duyên by Hồng Xương Long Guitar Chords

1. Thuở [G] nào mơ bướm mơ [Bm] hoa
Sáng sáng trưa [Em] chiều đi về chung [C] đường
Xây bao giấc [Am] mộng về trắng đêm [D7] trường
Như đội chim nhỏ giữa đời mà [Am] thương [D7]

2. Tình [G] yêu lấp lánh trên [Bm] cao
Khi yêu mắc [Em] cỡ e thẹn má [C] đào
Khi xa nhau [Am] rồi buồn đến nghẹn [D7] ngào
Xin cho nhau còn mãi duyên ban [G] đầu

ĐK: Thương anh bao nắng [Em] mưa vai áo sờn gió lùa bể [C] dâu
Đây con đê chiều [Am] nào nơi chúng [D7] mình đã hẹn hò [G] nhau
Anh thương em từ [D7] lâu sao chẳng về mối mai cau [Am] trầu
Em không vì sang [D7] giàu sao anh đành lỡ duyên [G] đầu

Thương anh thương nhiều [Em] lắm nhưng mẹ đã an bài tơ [C] hồng
Trên con đê chiều [Am] nay ai thẫn thờ thổn thức bên [D7] dòng
Ai đi qua nhà chồng, ai khóc thầm tiễn đưa trên [G] đồng

Còn duyên kẻ đón người đưa, hết duyên đi sớm về trưa một mình
—————–

If you want to learn Hồng Xương Long Lỡ duyên guitar chords, you should to understand the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we take all major chords is that the minors of any of these chords only require few adjustments. Every of those minor chords is perfectly based on its major counterpart.

Btw, you can also look for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Searching for another guitar chords? Simple .. just use search menu in this page, you can find it by song title or by the artist.
Enjoy!