Lỡ chuyến đò tây played in guitar can be one of your loved song. Not only enjoying the song but you can play “Lỡ chuyến đò tây by Bảo Hưng” using guitar too. Yes .. this song by may also be played by that device. But, before that, you need to understand its guitar chords.

Whether you are searching for Lỡ chuyến đò tây guitar chords, you just come to the best website.

Yes, guitar is not easy to learn in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you practice, the easier guitar will feel to play that song.

“Lỡ chuyến đò tây” guitar chords has Habanera rhythm and included in “” album.

Lỡ chuyến đò tây by Bảo Hưng Guitar Chords

1. Cuối con sông [Dm] dài mà [G] không có ai đưa [Dm] đò
Trời ngả về [G] tây chiều [Am] nay xuôi ngược về [Dm] đây
Có ai bên sông [C] rộng giúp tôi đôi [G] lời
Nhắn cô đưa [Am] đò để [G] tôi về qua lối [A7] xưa.

2. Cớ sao nghe [Dm] lòng buồn [G] ên xót xa nỗi [Dm] niềm
Từ lúc biệt [G] ly còn [Am] đâu kẻ đợi người [Dm] đi
Vắng xa xa ai [C] hò có ai theo [G] chồng
Để tôi đau [Am] lòng buồn thương xót xa con [Dm] đò.

ĐK:
Đò [G] ơi ơi đò [Dm] ơi
Ai hát lý thương nhau hay hát lý qua [G] cầu
Để cho tôi [C] sầu tôi nhớ người [G] ta
Để rồi chiều [Dm] nay không có ai đưa đò

Đò [Am] ơi hỡi ơi đò [Dm] ơi
Ai đã bước sang sông quên cái nghĩa cau [G] trầu
Mối duyên ban [C] đầu đã bị chìm [G] sâu
Hứa đợi mà [Dm] chi sao bỏ rơi con đò
Đò [C] ơi hỡi ơi đò [Dm] ơi.
—————–

If you wanna study Bảo Hưng Lỡ chuyến đò tây guitar chords, you have to understand the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords only require tiny adjustments. Every of those minor chords is perfectly based on its major counterpart.

By the way, you may also search for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Searching for another guitar chords? Easy .. just use search button in this web, you may find it by song title or by the artist.
Enjoy!