Lính trận miền xa played in guitar maybe one of your favourite music. Not only enjoying the music but you can play “Lính trận miền xa by ” using guitar too. Yup .. this music by may also be played by that device. But, before that, you must know its guitar chords.

Whether you are searching for Lính trận miền xa guitar chords, you already come to the best site.

Yeah,Ya, guitar is tough to master in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you practice, the simple guitar will feel to play the song.

“Lính trận miền xa” guitar chords has Boléro rhythm and included in “” album.

Lính trận miền xa by Guitar Chords

1. Tôi lính trận xa [Dm] nhà
Từng đêm từng đêm phút [F] vui quyện theo [Dm] gió núi
Biết [F] ai đâu hẹn [Dm] hò
Lòng người hay đắn [Gm] đo đời đã ban [Dm] cho
Bạn đường là tay [A7] súng, mến yêu tôi thủy chung.

2. Đi đánh trận trăm [Dm] miền
Miền xa thật xa có [F] ai còn yêu [Dm] lính
Như những [F] khi yêu người [Dm] tình
Gọi rằng em nhớ [Gm] anh trọn kiếp xuân [Dm] xanh
Để dành riêng cho [A7] lính với tất cả hồn [Dm] trinh.

ĐK: [Bb] Tôi nơi biên trấn xa [F] xăm
Em phong kín khuê [Gm] phòng
Tôi và [Dm] em, đêm từng [A] đêm
Dặn lòng xin chớ [A7] quên
Hai đứa ở hai [Dm] miền.

3. Tôi lính trận bưng [Dm] biền
Nguyện đem bình yên hiến [F] quê nhà tôi [Dm] luyến mến
Hỡi [F] em yêu dịu [Dm] hiền
Lời thề khi mới [Gm] quen đừng chóng lãng [Dm] quên
Cuộc đời tôi lính [A7] chiến nhưng vẫn mộng về [Dm] em.
—————–

If you wanna learn Lính trận miền xa guitar chords, you should to learn the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we take all major chords is that the minor versions of any of these chords just lack tiny adjustments. Every of those minor chords is completely based on its major counterpart.

For your info, you may also look for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Want to play another guitar chords? Simple .. just click search button in this site, you may find it by song title or by the artist.
Have Fun!