Linh Tinh played in guitar might be one of the perfect song you liked. Not only hearing the song but you can play “Linh Tinh by Ngơ” using guitar too. Yeah .. this music by may also be played by that device. But, before that, you need to know its guitar chords.

If you are searching for Linh Tinh guitar chords, you already come to the right place.

Yeah,Ya, guitar is not easy to learn in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you proceeding, the simple guitar will feel to play the music.

“Linh Tinh” guitar chords has Blues rhythm and included in “” album.

Linh Tinh by Ngơ Guitar Chords

[Dm7]em đã nói [G]ngay từ phút ban đầu
“ [Cmaj7]chúng mình không hợp nhau [C7]đâu”
[Dm7]anh chẳng tin [G]nên cứ mãi theo sau [Cmaj7]em bảo “xem được bao [C7]lâu”
[Dm7]khi nhận ra [G]đôi mình xa cách
nhau, tình [Cmaj7]yêu không phải cố là [C7]được
[Dm7]con người ta [G]trưởng thành qua cách
đau, [Gmaj7]tình yêu đôi khi bị lỗ là [C7]thường
vậy thì là [Dm7]có hay không người [G]ơi
khi em [Cmaj7]vẫn nói dối như ban [C7]đầu
vậy thì là [Dm7]có hay không người [G]ơi
5 dòng [Cmaj7]kẻ anh dành cho [C7]em
vậy thì là [Dm7]có hay không người [G]ơi
khi bờ [Cmaj7]vai vẫn còn say cạnh [C7]bên
vậy thì là [Dm7]có hay không người [G]ơi
[Cmaj7]có hay không người [C7]ơi
—————–

If you wanna study Ngơ Linh Tinh guitar chords, you have to understand the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minors of any of these chords only lack tiny adjustments. Each one of those minor chords is absolutely based on its major counterpart.

Btw, you may also find another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Searching for another guitar chords? Easy .. just use search menu in this web, you can search it by song title or by the artist.
Enjoy!