Liễu khúc tương tư played in guitar maybe one of the perfect music you loved. Not only enjoying the music but you can play “Liễu khúc tương tư by ” using guitar too. Yes .. this music by may also be played by that device. But, before that, you must know its guitar chords.

When you are looking for Liễu khúc tương tư guitar chords, you’ve visit to the perfect site.

Yups, guitar is tough to study in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you proceeding, the smooth guitar will feel to play the music.

“Liễu khúc tương tư” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Liễu khúc tương tư by Guitar Chords

[Dm] Một kiếp sống [C] bao bến mơ
Tìm ở [Bb] đâu dáng [C] yêu kiều năm [Dm] xưa
Đã lỡ khắc tên nàng [C] trong trái tim
Dù ngày [Bb] qua mình [C] ta với [Dm] đêm.
 
Trót đắm đuối [C] tình đơn côi
Nhìn mây [Bb]xám giăng [C]sầu càng thêm nhớ [F] người
[Gm] Lòng đã héo tàn [Am] theo tháng năm
Buồn tương [Bb] tư vẫn mãi ngóng [C] trông nơi trần [Dm] gian.
 
ĐK:
[Bbmaj7] Tựa cánh [C] chim trời [Dm] bay
[Bbmaj7] Tình đã [C] xa chốn [Dm] này
[Gm] Hạt nắng đã phai chiều [Am] mong manh khói mây
Buồn thương [Bb] trong tình [Am] ái
theo ngàn bông hoa [Gm] vàng úa theo thời [Am]gian.
 
[Bbmaj7] Ngồi hát [C] câu đầy [Dm] vơi
[Bbmaj7] Nhìn bóng [C] ai cuối [Dm] trời
[Gm] Người hãy cất tiếng khóc [Am] thương tiếc một thời
Còn gì [Bb] đâu ngoài vết [Am] thương lòng
Chôn [Gm7] giấu ngàn khúc [C]ru hồn tương [Dm] tư.
—————–

If you want to learn Liễu khúc tương tư guitar chords, you need to look at the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minors of any of these chords only require few adjustments. Each one of those minor chords is perfectly based on its major counterpart.

Btw, you can also search for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords in this page.
Looking for another guitar chords? Simple .. just use search menu in this page, you can search it by song title or by the artist.
Enjoy!