Liên khúc Thành phố buồn played in guitar might be one of the perfect song you liked. Not only enjoying the music but you can play “Liên khúc Thành phố buồn by Various” using guitar too. Yes .. this song by may also be played by that device. But, first thing, you must know its guitar chords.

Whether you are looking for Liên khúc Thành phố buồn guitar chords, you have visit to the right place.

Yes, guitar is not easy to study in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you proceeding, the simple guitar will feel to play Liên khúc Thành phố buồn music.

“Liên khúc Thành phố buồn” guitar chords has Slow Rock rhythm and included in “” album.

Liên khúc Thành phố buồn by Various Guitar Chords

1.Thành phố [Dm] nào nhớ không [F] em
Nơi chúng [Am] mình tìm phút êm [Dm] đềm
Thành phố [F] nào vừa đi đã [Dm] mỏi
Đường quanh [Gm] co quyện gốc thông [Dm] già
Chiều đan [C] tay nghe nắng chan [Am] hòa
Nắng hôn nhẹ làm hồng môi [C] em
Mắt em [Am] buồn trong sương [C] chiều anh thấy đẹp [Dm] hơn

Một sáng [Dm] nào nhớ không [F] em
Ngày chủ [Am] nhật ngày của riêng [Dm] mình
Thành phố [F] buồn nằm nghe khói [Dm] tỏa
Người lưa [Gm] thưa chìm dưới sương [Dm] mù
Quỳ bên [C] em trong góc giáo [Am] đường
Tiếng kinh cầu đẹp mộng yêu [C] đương
Chúa thương [Am] tình, sẽ cho [C] mình mãi mãi gần [Dm] nhau

2. Ngờ [Bb] đâu, dây đứt lìa [F] đàn
Nụ [A] hoa chưa thắm vội [Dm] tàn
Chưa [C] vui đã sầu chia [F] phôi
Vội [Dm] đi bỏ đôi áo [F] mới, ai [A7] mặc bây giờ em [Dm] ơi

3. Trở lại [A] chuyện hai chúng [Dm] mình
Khi [C] em với [A7] anh vừa biết đam [Dm] mê
Tình yêu tràn [Bb] trề
Đường mòn đêm [A] vắng bước chân êm nhớ [A7] tên

4. Tôi đi tìm bôi [Dm] xóa, hình em trong mắt [Gm] tôi
Lời nào hai đứa [Bb] nguyện và tìm quên kỷ [F] niệm
Men cay từng [Dm] đêm, cũng chỉ đầy đọa [Gm] thêm
Tình nhân, tình nhân [A7] hỡi từ xin giã nhân [Dm] tình

5. Mưa mưa rơi từng [Bb] đêm
Mưa triền [F] miên trên đồn [Gm] khuya
Lòng ai [A7] thương nhớ vô [Dm] biên
[Gm] Thương anh thương ngày [Dm] đó
Ta nhìn nhau mắt hoen [Bb] sầu
Không nói [Bb] nên câu giã [A7] từ

[Dm] Mong anh mong làm [Bb] sao
Cho tình [F] duyên không nhạt [Dm] phai
Theo năm [A7] tháng thoáng qua [Dm] mau
[Gm] Yêu, yêu em nhiều [Dm] lắm
Nhưng tình ta vẫn không [Bb] thành
Khi núi [A7] sông còn điêu [Dm] linh

6. Chiều nay vắng [A7] em lòng anh thấy [Dm] buồn
Nhớ gì cho [C] bằng anh nhớ người [F] yêu
Người [Bb] yêu tôi vẫn mong [Gm] chờ
Trọn đời trọn [Gm] kiếp yêu [F] nhau
Xin em hãy [F] nhớ đừng [A7] quên

7. Rồi thời [A7] gian qua lối [Dm] này
Khi [C] tay trắng [A7] tay, buồn vác lên [F] vai
Hành trang đường [Dm] dài
Vì đời nên [A7] ra mắt giai nhân cho [Dm] đời

8. Rồi từ [Dm] đó vì cách [C] xa
Duyên tình [Dm] thêm nhạt [Dm] nhòa
Rồi từ [F] đó chốn phong [Gm] ba
Em làm [Bb] dâu nhà [Dm] người
Âm [C] thầm anh tiếc thương [Am] đời
Đau [C] buồn em khóc chia [Dm] phôi
Anh [C] về gom góp kỷ [Am] niệm tìm [Dm] vui

9. Cơn mưa nào không [Dm] dứt, buồn riêng ai chẳng [Gm] phai
Lời nào không chuốt [Bb] chải, tình nào luôn thắm [F] hoài
Tôi không giận [Dm] em nhưng tiếc buồn tơ [Gm] duyên
Tầm tay nào tôi [A7] với, tình ta cách xa [Dm] rồi

Tôi không giận [Bb] em nhưng tiếc buồn tơ [Gm] duyên
Tầm tay nào tôi [A7] với… tình ta cách xa [Dm] rồi.

———————————–
1. Thành phố buồn – nhạc và lời Lam Phương
2. Áo em chưa mặc một lần – nhạc và lời Hoài Linh
3. Con đường mang tên em – nhạc và lời Trúc Phương
4. Đoạn tái bút – nhạc và lời Tú Nhi & Bằng Giang
5. Đêm buồn tỉnh lẻ – nhạc và lời Tú Nhi & Bằng Giang
6. Xa người mình yêu – nhạc và lời Song Phượng
7. Con đường mang tên em – nhạc và lời Trúc Phương
8. Thành phố buồn – nhạc và lời Lam Phương
9. Đoạn tái bút – nhạc và lời Tú Nhi & Bằng Giang
—————–

If you wanna learn Various Liên khúc Thành phố buồn guitar chords, you need to learn the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords only require few adjustments. Each one of those minor chords is fully based on its major counterpart.

Fyi, you can also look for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Wanna play another guitar chords? Simple .. just click search button in this web, you may search it by song title or by the artist.
Have Fun!