Lễ vật dâng Chúa played in guitar may be one of your favourite song. Not only hearing the song but you can play “Lễ vật dâng Chúa by Lm. Nguyễn Văn Tuyên” using guitar too. Yup .. this song by may also be played by that instrument. But, first thing, you must know its guitar chords.

Whether you are searching for Lễ vật dâng Chúa guitar chords, you have come to the best web.

Yes, guitar is tough to study in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you practice, the smooth guitar will feel to play that music.

“Lễ vật dâng Chúa” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Lễ vật dâng Chúa by Lm. Nguyễn Văn Tuyên Guitar Chords

1. Bàn [D] tay dâng lên [Bm] Chúa tình [Em] mến yêu dạt [A] dào
Bàn [Em] tay dâng lên [C] Chúa lời [A] kinh ngân bay cao
Bàn [D] tay dâng lên [Bm] Chúa mẹ [Em] cha yêu phụng [A] thờ
Bàn [Em] tay dâng lên [C] Chúa anh [A7] chị em mến [D] yêu.

ĐK:
Dâng [D] lời ca lên [G] Chúa
Tim [A] hồng nguyện không [Bm] úa
Xây [G] đời giúp tha [C] nhân [A7]

Yêu [D] người thay cho [G] Chúa
Yêu [Em] bằng tình yêu [A] Chúa
Yêu [G] người hướng thiên [D] đường.

2. Này [D] con dâng lên [Bm] Chúa làn [Em] khói kinh hương [A] trầm
Và [Em] ưu tư lo [C] lắng niềm [A] mơ dâng cao dâng
Này [D] tim con dâng [Bm] Chúa lời [Em] hứa yêu hôm [A] nào
Thề [Em] trung trinh theo [C] Chúa đây [A7] tình yêu thắm [D] mầu.

ĐK:
Dâng [D] lời ca lên [G] Chúa
Tim [A] hồng nguyện không [Bm] úa
Xây [G] đời giúp tha [C] nhân [A7]

Yêu [D] người thay cho [G] Chúa
Yêu [Em] bằng tình yêu [A] Chúa
Yêu [G] người hướng thiên [D] đường.

3. Hồn [D] con vươn lên [Bm] Chúa lệ [Em] ướt mi lăn [A] dài
Hồn [Em] con mơ bên [C] Chúa lời [[A] kinh dâng ban mai
Hồn [D] con vui bên [Bm] Chúa tựa [Em] bé thơ yên [A] lòng
Hồn [Em] con nghe tiếng [C] Chúa thiên [A7] đàng con ước [Dm] mong.

ĐK:
Dâng [D] lời ca lên [G] Chúa
Tim [A] hồng nguyện không [Bm] úa
Xây [G] đời giúp tha [C] nhân [A7]

Yêu [D] người thay cho [G] Chúa
Yêu [Em] bằng tình yêu [A] Chúa
Yêu [G] người hướng thiên [D] đường.
—————–

If you want to learn Lm. Nguyễn Văn Tuyên Lễ vật dâng Chúa guitar chords, you should to learn the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minors of any of these chords only lack few adjustments. Each one of those minor chords is quite based on its major counterpart.

For your info, you can also look for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Searching for another guitar chords? Easy .. just use search button in this page, you may find it by song title or by the artist.
Have Fun!