Lạy mẹ Quan Âm in guitar acoustic version may be one of your favourite music. Not only enjoying the music but you can play “Lạy mẹ Quan Âm by Nguyễn Văn Chung” using guitar too. Yes .. this song by may also be played by that device. But, first thing, you need to understand its guitar chords.

If you are searching for Lạy mẹ Quan Âm guitar chords, you’ve come to the best web site.

Yes, guitar is hard to study in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you proceeding, the easier guitar will feel to play that music.

“Lạy mẹ Quan Âm” guitar chords has Slow Ballad rhythm and included in “” album.

Lạy mẹ Quan Âm by Nguyễn Văn Chung Guitar Chords

Vẫn [Em] biết chỉ là hạt bụi giữa [Bm] thế nhân
[D] Vẫn biết những danh [Am] vọng chỉ là [G] hư ảo
[C] Con thành tâm khấn [D] xin [Bm] luôn bình an giữa [Em] đời
[C] Không còn vương vấn bao ưu [Bm] phiền

[Em] Những của cải kiếm tìm chỉ là [Bm] nhỏ nhoi.
[D] Những luyến ái trên [Am] đời chỉ là [G] mây khói
[C] Những hờn ghen của [D] thế nhân [Bm] chỉ làm thêm những [Em] khổ đau
[C] Chỉ làm bao ân oán càng thêm [Bm] sâu

[Em] Cầu xin Quan Thế [D] Âm cho tâm [Bm] hồn con luôn [Em] sáng trong
[Am] Cầu xin Quan Thế [D] Âm cho cõi [C] lòng con không vấy [D] nhơ
[Em] Và con xin khắc [D] ghi những lời [Bm] dạy từ bi chiếu [Em] soi
[Am] Nguyện bình yên quỳ [D] dưới chân [Em] Người
—————–

If you wanna learn Nguyễn Văn Chung Lạy mẹ Quan Âm guitar chords, you need to understand the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we take all major chords is that the minor versions of any of these chords just require few adjustments. Every of those minor chords is fully based on its major counterpart.

Btw, you may also search for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords in this place.
Searching for another guitar chords? Easy .. just click search menu in this web, you can search it by song title or by the artist.
Have Fun!