Lạnh Thôi Đừng Mưa in guitar acoustic version might be one of the good song you loved. Not only enjoying the song but you can play “Lạnh Thôi Đừng Mưa by Hải Sâm” using guitar too. Yes .. this music by can also be played by that instrument. But, first thing, you must know its guitar chords.

If you are looking for Lạnh Thôi Đừng Mưa guitar chords, you just come to the perfect site.

Yeah,Ya, guitar is tough to study in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you practice, the simple guitar will feel to play the song.

“Lạnh Thôi Đừng Mưa” guitar chords has Ballade rhythm and included in “” album.

Lạnh Thôi Đừng Mưa by Hải Sâm Guitar Chords

[C]Chơi vơi, hạt [C7]mưa nhẹ rơi xé đến [Fmaj7]tơi bời, [F]đã.. rồi và
[C]Đông ơi, lạnh [C7]thôi, đừng mưa lấp [Fmaj7]ánh mặt trời, sưởi [F]ấm trái tim ai khi mùa
[Em]Đông về, dù ai [Am]đến ai đi, hay nếu [Fmaj7]ai mất gì, như cách [F]em đã từng thì
[C]Em ơi, [C7]buồn thôi, đừng hoen mi [Fmaj7]mắt này
[F]Đặt tay nắm lên tay.
Và [C]em ơi, đông ơi, phố [C7]vắng sau cơn mưa, sao
chưa tìm về hơi [Fmaj7]ấm làn tro tàn, chốn [F]cũ còn vương vàn
Và [C]em ơi, đông ơi chắc có [C7]lẽ mưa nên dừng lại thôi, nhé [Fmaj7]
em? Để [F]cho ánh ban mai rạng [Fm]rỡ mãi không phai – nụ cười em.
 
[C]Anh rất [C7]muốn thấy em lúc [Fmaj7]tươi cười, chỉ lúc [F]ấy mà thôi.
 
[Em]Đông về, dù ai [Am]đến ai đi, hay nếu [Fmaj7]ai mất gì,
Như cách [F]em đã từng thì
[C]Em ơi, [C7]buồn thôi, đừng hoen mi [Fmaj7]mắt này
[F]Đặt tay nắm lên tay.
Và [C]em ơi, đông ơi, phố [C7]vắng sau cơn mưa, sao chưa
tìm về hơi [Fmaj7]ấm làn tro tàn, chốn [F]cũ còn vương vàn
Và [C]em ơi, đông ơi chắc có [C7]lẽ mưa nên dừng lại thôi, nhé [Fmaj7]em?
Để [F]cho ánh ban mai rạng [Fm]rỡ mãi không phai – nụ cười em.
 
[Fadd9]Giờ em đã [Fm]biết trên đường đời đã [Em]có anh bên cạnh [Am7]em
Mùa đông [Dm]đến nơi đây tìm em, [Em]giữa vu vơ câu chuyện xưa,
[Fm7]thế gian chìm trong cơn mưa. [Gadd9]
—————–

If you want to learn Hải Sâm Lạnh Thôi Đừng Mưa guitar chords, you need to look at the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we take all major chords is that the minor versions of any of these chords only require few adjustments. Every of those minor chords is fully based on its major counterpart.

For your info, you may also find another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords in this site.
Wanna play another guitar chords? Simple .. just click search button in this web, you may find it by song title or by the artist.
Enjoy!