Làng quê mùa lũ played in guitar maybe one of your liked music. Not only enjoying the song but you can play “Làng quê mùa lũ by Lê Minh” using guitar too. Yup .. this music by may also be played by that device. But, first thing, you must know its guitar chords.

When you are looking for Làng quê mùa lũ guitar chords, you have come to the perfect site.

Yes, guitar is hard to master in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you practice, the simple guitar will feel to play the song.

“Làng quê mùa lũ” guitar chords has Boléro rhythm and included in “” album.

Làng quê mùa lũ by Lê Minh Guitar Chords

1. Làng [Cm] tôi cá lội đầy [F] sông
Cò bay thẳng [Ab] cánh bao [Bb] la trời [Eb] mây
Thắm [F] xanh dừa sai trái [Bb] ngọt
Mà giờ [Ddim] đây lao đao mùa mưa [Fm] lũ
Tràn bờ [F] đê nước [Bb] ngập đầy [Eb] đồng.
 
2. Dòng [Cm] sông nước cuồn cuộn [F] trôi
XUồng ghe nhỏ [Ab] bé trao [Bb] nghiêng mỏng [Eb] manh
Gió [F] mưa từng cơn thấm [Bb] lạnh
Mẹ tìm [Ddim] con trôi theo dòng nước [Fm] cuốn
Lòng quặn [F] đau ôi nức [G7]nở nghẹn [Cm] ngào.
 
ĐK: Ngập tràn đau [Ab] thương
Ôi quê [F] hương xóm làng đìu [Cm] hiu
cửa nhà xác [F] xơ bao em thơ gầy yếu mỏi [Ab] mòn
Bao nhiêu gia [Bb] đình còn màn trời chiếu [Eb] đất
Bao người [G7] con sống trong lầm [Cm] than.
 
3. Người [Cm] ơi nhiễu điều mà [F] thương
Nhường cơm xẻ [Ab] áo qua [Bb] cơn khổ [Eb] đau
Sớt [F] chia tình sâu nghĩa [Bb] nặng
Cùng hòa [Ddim] chung những tấm lòng nhân [Fm] ái
Để chiều [F] quê ấm mãi tình [Cm] người.
—————–

If you wanna be master of Lê Minh Làng quê mùa lũ guitar chords, you have to look at the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just require few adjustments. Each one of those minor chords is completely based on its major counterpart.

Btw, you can also search for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords in this page.
Searching for another guitar chords? Easy .. just use search menu in this web, you may search it by song title or by the artist.
Have Fun!