Lắng nghe tim em played in guitar can be one of your favourite song. Not only enjoying the music but you can play “Lắng nghe tim em by Phạm Hoàng Duy” using guitar too. Yeah .. this song by can also be played by that device. But, before that, you must know its guitar chords.

Whether you are looking for Lắng nghe tim em guitar chords, you just visit to the right page.

Yups, guitar is tough to learn in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you practice, the smooth guitar will feel to play Lắng nghe tim em song.

“Lắng nghe tim em” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Lắng nghe tim em by Phạm Hoàng Duy Guitar Chords

Hãy [Em] đến gần [D] em, cầm [C] tay trao nụ [G] hôn
Để [D] cho anh nhận thấy em tồn [G] tại
Ngày [Em] tháng cùng [D] nhau vượt [C] qua bao khổ [G] đau
Giờ [B] đây chỉ em với nỗi [Em] sầu.

Còn [Em] nhớ ngày [D] xưa mình [C] bước trong chiều [G] mưa
Làn [D] môi trao hơi ấm trong lặng [G] câm
Lặng [Em] lẽ mình [D] em chờ [C] cơn mưa chiều [G] nay
Chỉ [B] mình em với nỗi nhớ đong [Em] đầy.

Phải làm [C] gì để anh hiểu em vẫn [Bm] yêu anh rất nhiều
[C] Vẫn mong chờ anh trong nỗi [G] cô liêu
Phải làm [C] gì để anh biết em vẫn [G] còn tha thiết
Vẫn [C] mong anh quay về đây như lúc [D] xưa.

Một là hãy rời [Em] xa em đừng bắt em phải [Bm] hy vọng
Dù [C] em đã rất cố gắng mơ [G] mộng
Hai anh hãy về [Em] bên em, con tim em muốn [Bm] như vậy
Dù [C] mai yêu thương trong anh sẽ đổi [D] thay.

Dặn lòng là sẽ [Em] quên anh dặn lòng không nhớ [Bm] anh
Mà [C] sao tim em không nghe lời lí [G] trí.
Vẫn mong ở nơi [Em] xa kia anh sẽ thấu [Bm] cho lòng này
Để [C] mai mình tay nắm [D] tay.
Trong giấc [Em] mơ!
—————–

If you wanna be master of Phạm Hoàng Duy Lắng nghe tim em guitar chords, you need to look at the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we take all major chords is that the minor versions of any of these chords only require tiny adjustments. Each one of those minor chords is completely based on its major counterpart.

Btw, you can also search for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Wanna play another guitar chords? Easy .. just click search button in this site, you can search it by song title or by the artist.
Have Fun!