Lắng nghe nước mắt played in guitar maybe one of the perfect song you liked. Not only hearing the music but you can play “Lắng nghe nước mắt by Mr. Siro” using guitar too. Yes .. this song by may also be played by that device. But, first thing, you must know its guitar chords.

When you are searching for Lắng nghe nước mắt guitar chords, you just come to the perfect page.

Yeah,Ya, guitar is not easy to master in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you proceeding, the easier guitar will feel to play Lắng nghe nước mắt song.

“Lắng nghe nước mắt” guitar chords has Ballade rhythm and included in “” album.

Lắng nghe nước mắt by Mr. Siro Guitar Chords

[Gm] Buổi sáng hôm ấy thấy em [F] chợt khóc
[Eb] Rồi vội vàng [F] lau thật nhanh nước [Bb] mắt
[Gm] Vẫn biết ta đã sai khi gặp [F] nhau
Vì [Eb] em đã [D7] có người [Gm] yêu

Goodbye I’m fine xin đừng bận [F] tâm
[Eb] Đừng buồn vì [F] những gì ta đã [Bb] có
[Gm] Anh biết sẽ vẫn quan tâm [F] nhiều lắm
Dù [Eb] anh [D7] chẳng là [Gm] ai

Nghẹn ngào giây [Bb] phút ta chấp nhận sống không cần [F] nhau
Chẳng khác chi trái đất [Gm] này làm sao tồn tại không có [F] mặt trời
Chỉ biết lặng [Eb] nhìn em quay lưng bước đi lòng anh thắt [D7] lại
Nghĩ đến [Bb] mình sẽ [D7] không gặp [Gm] lại

Tình yêu đâu [Bb] phải ai cũng may mắn tìm được [F] nhau
Chẳng giống như chúng ta [Gm] tìm được nhau rồi lại hoang phí [F] duyên trời
Tại sao phải [Eb] rời xa nhau mãi mãi, biết đến khi [Bb] nào chúng [D7] ta
Nhận ra chẳng thể quên được [Gm] nhau

[Gm] Em có thể dối anh trong lời [F] nói
[Eb] Nhưng làm sao [F] giấu được trong ánh [Bb] mắt
[Gm] Tình yêu thì không có sai hoặc [F] đúng
Chỉ [Eb] cần trái [D7] tim rung [Gm] động

Nghẹn ngào giây [Bb] phút ta chấp nhận sống không cần [F] nhau
Chẳng khác chi trái đất [Gm] này làm sao tồn tại không có [F] mặt trời
Chỉ biết lặng [Eb] nhìn em quay lưng bước đi lòng anh thắt [D7] lại
Nghĩ đến [Bb] mình sẽ [D7] không gặp [Gm] lại

Tình yêu đâu [Bb] phải ai cũng may mắn tìm được [F] nhau
Chẳng giống như chúng ta [Gm] tìm được nhau rồi lại hoang phí [F] duyên trời
Tại sao phải [Eb] rời xa nhau mãi mãi, biết đến khi [Bb] nào chúng [D7] ta
Nhận ra chẳng thể quên được [Gm] nhau [Abm]

Tăng 1/2 tone —

Nghẹn ngào giây [B] phút ta chấp nhận sống không cần [F#] nhau
Chẳng khác chi trái đất [Abm] này làm sao tồn tại không có [F#] mặt trời
Chỉ biết lặng [E] nhìn em quay lưng bước đi lòng anh thắt [Eb7] lại
Nghĩ đến [B] mình sẽ [Eb7] không gặp [Abm] lại

Tình yêu đâu [B] phải ai cũng may mắn tìm được [F#] nhau
Chẳng giống như chúng ta [Abm] tìm được nhau rồi lại hoang phí [F#] duyên trời
Tại sao phải [E] rời xa nhau mãi mãi, biết đến khi [B] nào chúng [Eb7] ta
Nhận ra chẳng thể quên được [Abm] nhau [Am]

Từ [E] nay đôi [F#] ta không được [Abm] đi bên nhau
Không [E] cho nhau yêu [F#] thương phải quên hết [Abm] đi
—————–

If you want to learn Mr. Siro Lắng nghe nước mắt guitar chords, you should to look at the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we take all major chords is that the minor versions of any of these chords just require few adjustments. Each one of those minor chords is entirely based on its major counterpart.

Fyi, you can also search for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Want to play another guitar chords? Easy .. just click search button in this site, you can find it by song title or by the artist.
Enjoy!