Lặng lẽ mẹ tôi played in guitar may be one of your loved music. Not only enjoying the song but you can play “Lặng lẽ mẹ tôi by Minh Đức” using guitar too. Yeah .. this music by may also be played by that device. But, before that, you must know its guitar chords.

Whether you are searching for Lặng lẽ mẹ tôi guitar chords, you’ve visit to the best website.

Yeah,Ya, guitar is hard to master in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you proceeding, the easier guitar will feel to play that song.

“Lặng lẽ mẹ tôi” guitar chords has Slow Rock rhythm and included in “” album.

Lặng lẽ mẹ tôi by Minh Đức Guitar Chords

Có [Dm] lúc ta quên màu [Gm] tóc mẹ
Đã một [C] thời dãi nắng [F] dầm mưa
Có [C] lúc ta quên nhìn [F] trán mẹ
Còn bao nghĩ [A7] suy dù ta lớn [Dm] khôn rồi

Có [Dm] lúc ta quên nhìn mắt mẹ
Còn chờ [Bb] ta mỏi ngóng [Gm] đêm sâu
Có [C] lúc ta quên nhìn dáng [F] mẹ
Chợt quạnh [A7] hiu ngày ta bước [Dm] vào đời [A7]

Có [Dm] lúc ta quên thời [Gm] gian qua
Đường ta càng [C] xa vòng tay mẹ [F] ngắn lại
Có [A7] lúc ta nghe từng [Gm] nhịp đời
Mẹ thật [A7] gần, sao ta [Dm] quá xa

Có [Dm] lúc ta quên nhìn áo mẹ
Chợt mỏng [Bb] manh quang gánh [Gm] chiều đông
Hát khúc [C] hát ai quên mình có [F] mẹ
Một ngày [A7] kia lặng lẽ bên [Dm] cuộc đời

Cánh [Dm] cò cõng nắng, cõng [C] mưa
Mẹ tôi cõng [F] cả… bốn [A7] mùa gió [Dm] sương
—————–

If you want to study Minh Đức Lặng lẽ mẹ tôi guitar chords, you have to understand the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we take all major chords is that the minors of any of these chords only lack few adjustments. Each one of those minor chords is absolutely based on its major counterpart.

By the way, you can also look for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords in this page.
Want to play another guitar chords? Easy .. just click search menu in this page, you may search it by song title or by the artist.
Have Fun!