Làm lại cuộc đời in guitar acoustic version might be one of the perfect song you loved. Not only enjoying the music but you can play “Làm lại cuộc đời by Trịnh Đình Quang” using guitar too. Yup .. this song by may also be played by that device. But, first thing, you must know its guitar chords.

Whether you are looking for Làm lại cuộc đời guitar chords, you have come to the right place.

Yeah,Ya, guitar is tough to master in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you proceeding, the smooth guitar will feel to play that song.

“Làm lại cuộc đời” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Làm lại cuộc đời by Trịnh Đình Quang Guitar Chords

1. [Am] Đừng nói [G] gì về [F] đây với [G] anh hỡi [C] người
[Dm] Để biết ta [G] luôn thương nhau hỡi [C] người
[F] Vì khi trước [G] anh đã vô tâm [Em] để mất nhiều lần [Am] nữa
Dù [Dm] rằng ta đã cùng [Em] chung lối [Am] về.

2. [Am] Ngày ấy vì đam [G] mê, vợ [F] con để [G] sang một [C] phía
Vùi [Dm] đầu vào chốn phồn [G] hoa không biết lối [C] dừng
Để [F] mất đi niềm [G] vui, để [Em] mất đi niềm yêu [Am] thương
Hạnh [Dm] phúc mà anh đã [Em] cho là mãi [Am] mãi.

ĐK:
Anh sai [F] rồi, mất [G] em là một [Em] sự trừng phạt
Biết [Am] chắc sẽ không thay [Dm] đổi
Nhưng anh [G] quyết làm [C] lại cuộc đời. [E7]

Nếu lúc [F] này vẫn [G] còn thương anh
[Em] Hãy cho tâm hồn [Am] anh thêm sức mạnh
[Dm] Nếu còn có [G] thể em hãy [Am] về với anh.

3. Cuộc [Am] đời không giống như [G] mơ, làm [F] sao biết [G] được chữ [C] ngờ
Ngày [Dm] ấy xa hoa thế [G] nào anh tự [C] cho mình là cao quý
Bạn [F] bè cũng chỉ bên [G] anh khi anh [Em] còn một thời oai [Am] phong
Nhìn [Dm] lại mới thấy bên [Em] anh chỉ còn [Am] bóng anh thôi.
—————–

If you wanna be master of Trịnh Đình Quang Làm lại cuộc đời guitar chords, you have to learn the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minors of any of these chords just require few adjustments. Every of those minor chords is quite based on its major counterpart.

Fyi, you can also find another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords in this web.
Want to play another guitar chords? Simple .. just click search button in this page, you may search it by song title or by the artist.
Enjoy!