Lầm in guitar acoustic version might be one of your liked song. Not only enjoying the song but you can play “Lầm by Lam Phương” using guitar too. Yes .. this music by can also be played by that device. But, first thing, you must know its guitar chords.

When you are looking for Lầm guitar chords, you’ve visit to the best place.

Yes, guitar is not easy to master in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you practice, the smooth guitar will feel to play the music.

“Lầm” guitar chords has Slow rhythm and included in “” album.

Lầm by Lam Phương Guitar Chords

1. Anh đã [Am] lầm đưa em sang đây
Để đêm [E7] trường nghe tiếng thở [Am] dài
Thà cuộc [C] đời yên trong lòng [F] đất,
Được trở [Am] về tiếng khóc ban [E] sơ
Hơn là mang kiếp mong [E7] chờ

2. Anh đã [Am] lầm đưa em về đây
Cho tâm [E7] hồn tan nát từng [Am] ngày
Cùng điệu [C] nhạc lâm ly huyền [F] bí
Dìu lòng [Am] người sang chốn đam [E] mê
Đưa anh [E7] vào khổ lụy hôm [Am] nay

ĐK: Lời yêu thương nồng [C] cháy của [Dm] hai mươi năm [Am] đầy
Ngày yên vui hạnh [F] phúc, ước [Am] vọng chốn tương [Dm] lai
Đã [G] vùi trong giấy ngủ [C] say, cơn [Dm] đau và vũng [Am] lầy
Để anh [E7] đi, để anh [Am] viết bằng [Dm] yêu thương bằng nước [C] mắt
Bằng [Dm] con tim đọa [F] đầy, tìm [Am] quên trong mệt [E] mài
Để [E7] quên nỗi buồn còn [Am] đây.

3. Con tim [Am] nào không hay đổi thay
Cuộc tình [E7] nào không lắm hận [Am] sầu
Ngọt đèn [C] vàng lung linh hè [F] phố
Điệu nhạc [Am] buồn văng vẳng đâu [E] đây
Chỉ thêm [E7] làm giá lạnh đêm [Am] nay
—————–

If you want to study Lam Phương Lầm guitar chords, you should to learn the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we take all major chords is that the minors of any of these chords only require few adjustments. Each one of those minor chords is entirely based on its major counterpart.

For your info, you may also search for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords in this site.
Wanna play another guitar chords? Easy .. just click search menu in this web, you can find it by song title or by the artist.
Have Fun!