Lại ôm cái coi played in guitar can be one of the best music you liked. Not only enjoying the song but you can play “Lại ôm cái coi by ” using guitar too. Yes .. this music by can also be played by that instrument. But, before that, you must know its guitar chords.

Whether you are looking for Lại ôm cái coi guitar chords, you already visit to the right page.

Yes, guitar is not easy to study in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you proceeding, the smooth guitar will feel to play the song.

“Lại ôm cái coi” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Lại ôm cái coi by Guitar Chords

1. [C] Mỗi ngày một chút cảm thông anh [G] dành cho em
[Am] Mỗi ngày một chút sẻ chia cho [Em] người dấu yêu
Nắm lấy đôi [F] tay và khẽ nói, theo [C] anh đến cuối trời
Mỗi ngày một [Dm] chút anh yêu em và mãi [G] mãi

2. Mỗi ngày một [C] chút yêu thương trao em và [G] quan tâm đến em
Mỗi ngày một [Am] chút môi hôn trong đêm [Em] thâu
Anh sẽ [F] nói với thế [G] giới anh [Em] yêu em rất [Am] nhiều
Vì [Dm] em bởi em luôn là duy [G] nhất.

ĐK:
Không màu [C] mè hoa lệ, nhưng giản [G] dị ấm áp
Em [Am] có vài người thân, và anh [F] có bạn bè ít thôi
Và [Em] ta sẽ “chung thân” trong ngôi [Am] nhà cùng vườn rau
Mỗi ngày [Dm] ta cứ yêu thêm một [G] chút thôi.

Mỗi ngày yêu thêm [C] chút thôi ..ho [G] ho.
Mỗi ngày yêu thêm [Am] chút thôi..a [Em] ha
Mỗi ngày yêu thêm [F] chút thôi…một [C] chút thôi
Mỗi ngày yêu nhau chút [Dm] thôi nhưng dài lâu đến muôn [G] đời.

Rap:
[C] Biến thái, biến thái, là tên gọi anh hàng [G] ngày
[Am] Yêu em , thương em là những gì anh muốn [Em] thấy
Nụ cười [F] đó , [G] xinh, [Em] tươi như ánh [Am] sáng
Soi trong [Dm] lòng anh đêm tối [G] tăm.
—————–

If you want to be master of Lại ôm cái coi guitar chords, you need to look at the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we take all major chords is that the minor versions of any of these chords just require tiny adjustments. Every of those minor chords is completely based on its major counterpart.

For your info, you can also search for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Want to play another guitar chords? Easy .. just use search menu in this site, you can find it by song title or by the artist.
Have Fun!