Lá vàng tượng trắng trong vườn Lục Xâm played in guitar may be one of your favourite song. Not only enjoying the music but you can play “Lá vàng tượng trắng trong vườn Lục Xâm by Hoàng Thi Thơ” using guitar too. Yup .. this music by may also be played by that instrument. But, before that, you need to understand its guitar chords.

Whether you are looking for Lá vàng tượng trắng trong vườn Lục Xâm guitar chords, you already come to the right web.

Yes, guitar is tough to learn in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you practice, the easier guitar will feel to play Lá vàng tượng trắng trong vườn Lục Xâm song.

“Lá vàng tượng trắng trong vườn Lục Xâm” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Lá vàng tượng trắng trong vườn Lục Xâm by Hoàng Thi Thơ Guitar Chords

1. Màu [Em] vàng rơi rơi rơi trên [D] tượng đá [Em] buồn
Vườn [C] Lục-Xâm đang [G] nắng, ai [Bm] ngồi nhìn hoang [C] vắng
Lá [B7] vàng rơi trên tượng [Em] trắng
 
Nhạc [Em] hồng trên không trung rung [D] ngọn gió [Em] vàng
Ngàn [C] lá Thu lang [G] thang, khiến [Em] lòng ta ngỡ rằng
Giọt [B7] lá là giọt nước mắt tuôn [Em] tràn
 
ĐK: [Em] Bước [D] đi [C] trong vườn [Bm] thu
[D] Ngước [Am] mắt [B] trông trời [Em] mơ
[C] Bước [G] chân [A] ta ngẩn [B] ngơ
Mùa Thu mang ta về vùng quá [C] khứ
Mùa [B7] Thu mang ta về trời thương [Am] nhớ
Mùa [B7] Thu cho ta buồn đến bao [Em] giờ
 
2. Người [Em] tình nơi xa xăm chắc [D] lòng cũng [Em] buồn
Vì [C] mùa Thu nơi [G] đó, khác [Bm] gì thu viễn [C] xứ
Khi [B7] nhìn làn mây lữ [Em] thứ
 
Giờ [Em] này thu nơi đây, ta [D] lại nhớ [Em] người
Nhìn [C] lá Thu rơi [G] rơi, biết [Em] đời ta thế rồi
Khi chợt [B7] thấy đời lẻ loi nơi phương [Em] trời
—————–

If you want to study Hoàng Thi Thơ Lá vàng tượng trắng trong vườn Lục Xâm guitar chords, you need to look at the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minors of any of these chords just lack few adjustments. Every of those minor chords is absolutely based on its major counterpart.

Btw, you may also find another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords in this web site.
Wanna play another guitar chords? Simple .. just use search menu in this page, you can find it by song title or by the artist.
Have Fun!