Lá thư mực mồng tơi in guitar acoustic version maybe one of your favourite song. Not only hearing the song but you can play “Lá thư mực mồng tơi by Hồng Xương Long” using guitar too. Yup .. this music by can also be played by that device. But, first thing, you must know its guitar chords.

If you are looking for Lá thư mực mồng tơi guitar chords, you already visit to the perfect web.

Yeah,Ya, guitar is hard to study in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you practice, the smooth guitar will feel to play the music.

“Lá thư mực mồng tơi” guitar chords has Rhumba rhythm and included in “” album.

Lá thư mực mồng tơi by Hồng Xương Long Guitar Chords

Lá thư mực mồng [Am] tơi, đâu dám gửi cho [D] người
Chuyện tình xa [E7] xưa, tôi câm nín trong [Am] lòng
Quê tôi còn [D] nghèo, đời tôi gió [C] sương
Hỏi ai nhớ [E7] thương.

Biết em giàu [Am] sang, thương tôi cảnh cơ [D] hàng
Mỗi lần em [E7] sang, em ngắt non [Am] từng
Chữ viết đầu [D] đời, bằng mực mồng [C] tơi
Để tôi viết [E7] lên, tiếng nói yêu [Am] đầu.

Ngờ [Am] đâu trang giấy mực mồng [D] tơi
Tình [E7] tôi ấp ủ lâu [F] rồi
Người [G] đi mãi xa phương [C] trời
Để tôi một [D] mình buồn ngắm xa [F] xôi.

Mực mồng [D] tơi mãi nhớ nhau người [Am] ơi
Chiều xuống tiếng mưa buồn [G] rơi
Mái tranh quê nghèo, có tôi đứng [C] nhớ
Ôm lá thư mực mồng [E7] tơi.

Giờ [Am] đây bên kia rào nhà [D] em
Mồng [E7] tơi héo rụng tiêu [F] điều
Nhặt [G] lên thấy thương em [C] nhiều
Cất lên câu [D] hò chiều vẫn cô [F] liêu.

Hò [D] ơi! Đây lá thư mồng [Am] tơi còn thắm mãi
Như lòng [G] tôi nhớ thương một người tiếng yêu chưa [C] nói
Để tiếng [E7] buồn mực mồng [Am] tơi.
—————–

If you wanna study Hồng Xương Long Lá thư mực mồng tơi guitar chords, you need to understand the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we take all major chords is that the minors of any of these chords only require tiny adjustments. Each one of those minor chords is entirely based on its major counterpart.

Btw, you can also look for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords in this web.
Want to play another guitar chords? Simple .. just use search button in this place, you can find it by song title or by the artist.
Have Fun!