Lá đơn ly dị in guitar acoustic version may be one of the perfect song you liked. Not only enjoying the music but you can play “Lá đơn ly dị by Tô Tài Năng” using guitar too. Yeah .. this song by may also be played by that instrument. But, first thing, you need to understand its guitar chords.

Whether you are looking for Lá đơn ly dị guitar chords, you just visit to the right website.

Yups, guitar is tough to study in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you proceeding, the easier guitar will feel to play that music.

“Lá đơn ly dị” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Lá đơn ly dị by Tô Tài Năng Guitar Chords

1. Dứt [Dm] tình dứt nghĩa đành [Bb] sao anh
Không [Dm] còn giữ [D7] lại gì [Gm] sao anh
Tình [C] ta vì đâu hai [F] lối
Còn đứa con [C] khờ anh tính sao [F] đây. [Am]

2. Lẽ [Dm] nào ly dị thật [Bb] sao anh
Hay [Dm] là nghĩ [D7] lại được [Gm] không anh
Tình [C] ta vì đâu nên [F] nỗi
Con trẻ vô [Am] tội sao phải mồ [Dm] côi.

[Dm] Rồi mai mốt [G] đây con khờ khôn [C] lớn
Nó hỏi [Dm] mẹ đâu cha hỏi cha đâu mẹ
Trả lời sao đây em [Bb] trả lời sao đây khi mình [C] đã làm [F] sai [Dm]
Làm sao dạy dỗ con nên [G] người
Nhiều khi nó [Dm] hận hai chúng mình vì sinh [F] ra mà không lo
Để [Gm] cho nó mồ [Am] côi khi còn cha còn [C] mẹ
Dù sao đi [Am] nữa đó cũng là giọt [Dm] máu của chúng ta
Anh [Gm] ơi nếu còn thương con thì xin [F] anh suy nghĩ [Dm] lại
Con mất [C] cha hay [Am] mẹ khác chi đàn đứt [Dm] dây
—————–

If you want to learn Tô Tài Năng Lá đơn ly dị guitar chords, you need to look at the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we take all major chords is that the minor versions of any of these chords only require tiny adjustments. Every of those minor chords is fully based on its major counterpart.

Fyi, you may also look for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords in this web site.
Searching for another guitar chords? Easy .. just click search menu in this place, you can search it by song title or by the artist.
Have Fun!