Là con gái thật tuyệt played in guitar might be one of your liked song. Not only enjoying the music but you can play “Là con gái thật tuyệt by Lê Cát Trọng Lý” using guitar too. Yup .. this song by may also be played by that device. But, first thing, you must know its guitar chords.

If you are searching for Là con gái thật tuyệt guitar chords, you have come to the perfect site.

Yups, guitar is tough to master in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you proceeding, the smooth guitar will feel to play Là con gái thật tuyệt song.

“Là con gái thật tuyệt” guitar chords has Disco rhythm and included in “” album.

Là con gái thật tuyệt by Lê Cát Trọng Lý Guitar Chords

Ngày gọi tia [F] nắng lóng lánh qua hàng [C] mi
Chở nụ cười [Dm] em tươi lung linh trên [Bb] phố
Ngại ngùng như [F] thế, đôi môi em khẽ [C] cười,
Đôi chân em cất [Dm] lời
Tình yêu ngày [Bb] xanh là em hồn [F] nhiên

Vui là con gái, [C] ha
Vui là con gái [Dm] ha
[Bb] U hú [C] ú u [F] u
Tù tù [C] wa [Bb] tù tù [C] wa
[Bb] tù tù [C] wa I’m a [F] girl

Dịu dàng đôi [F] mắt biết hát thay lời [C] ca
Để mùa thu [Dm] qua buông hương lên mái [Bb] tóc
Nhẹ nhàng em [F] nghe trên cao kia nắng [C] về
Xua tan đi chút [Dm] buồn,
Là em hờn [Bb] ghen chờ mong tình [F] yêu

Vui là con gái [C] ha
Vui là con gái [Dm] ha
[Bb] Nắng cho em ngày [F] yêu
Vui là con gái, [C] ha
Vui là con gái [Dm] ha
[Bb] Nắng cho em màu [F] yêu
[F] à ná [C] na [G] nà ná [C] na
[A] Ho ho [C] wo I’m a [F] girl

Lạnh lùng em [F] bước cứ bước như làm [C] lơ
Để mặc cho [Dm] ai kia theo em xuống [Bb] phố
Ngập ngừng em [F] biết con tim đang rối [C] bời,
Trông em như hững [Dm] hờ
Là em sợ [Bb] thương, sợ vương lòng [F] ai.
Tiếng thương, tiếng [C] yêu
Tiếng ca, tiếng [Dm] lòng,
Nhẹ thôi người [Bb] ơi,
Hát em nghe mùa [F] yêu

Vui là con gái, [C] ha, là con gái thật [Dm] tuyệt
Vừa [Bb] thấy em tinh khôi trẻ [F] con
Vui là con gái, [C] ha, là con gái thật [Dm] tuyệt
Lại [Bb] thấy em ưu tư trầm [F] ngâm
Vui là con gái, [C] ha, là con gái thật [Dm] tuyệt
[Bb] Thấy em phiêu du cùng [F] mây.
[F] à ná [C] na [G] nà ná [C] na
[A] Ho ho [C] wo I’m a [F] girl
—————–

If you want to study Lê Cát Trọng Lý Là con gái thật tuyệt guitar chords, you should to look at the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords only lack few adjustments. Every of those minor chords is entirely based on its major counterpart.

For your info, you may also search for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Want to play another guitar chords? Simple .. just click search button in this page, you can find it by song title or by the artist.
Have Fun!