Kỷ vật cho em played in guitar can be one of the best song you loved. Not only enjoying the music but you can play “Kỷ vật cho em by ” using guitar too. Yup .. this music by can also be played by that instrument. But, first thing, you need to understand its guitar chords.

Whether you are searching for Kỷ vật cho em guitar chords, you already visit to the perfect page.

Yes, guitar is hard to study in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you practice, the easier guitar will feel to play the song.

“Kỷ vật cho em” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Kỷ vật cho em by Guitar Chords

Em hỏi [C] anh, em hỏi [Em] anh bao giờ trở [Am] lại
Xin trả [G7] lời, xin trả [Em] lời [G7] mai mốt anh [C] về.
Anh trở [C] lại có thể [Am] bằng chiến thắng Plei- [C] me,
Hay Đức [F] Cơ, Đồng Xoài, Bình [C] Giã,
Anh trở [G7] về anh trở [Em] về hàng cây nghiêng [G] ngả
Anh trở [Em] về, có khi [G] là hòm gỗ cài [C] hoa,
Anh trở [F] về trên chiếc băng [C] ca
Trên trực [Fm6] thăng sơn màu tang [C] trắng.

Em hỏi [C] anh, em hỏi [Em] anh bao giờ trở [Am] lại
Xin trả [G7] lời, xin trả [Em] lời [G7] mai mốt anh [C] về.
Anh trở [F] về chiều hoang trốn [Fm] nắng
Poncho buồn liệm kín hồn [C] anh
Anh trở [G] về bờ tóc em [D] xanh
Chít khăn [D7] sô lên đầu vội [G] vã. Em [C] ơi!

Em hỏi [C] anh, em hỏi [Em] anh bao giờ trở [Am] lại
Xin trả [G7] lời, xin trả [Em] lời [G7] mai mốt anh [C] về.
Anh trở [C] lại đây kỷ [Am] vật viên đạn đồng [C7] đen
Em sang sông anh cho làm kỷ [C] niệm
Anh trở [G] về anh trở [Em] về trên đôi nạng [G] gỗ
Anh trở [Em] về, anh trở [G] về bại tướng cụt [C] chân.
Em ngại [F] ngùng dạo phố mùa [C] Xuân,
Bên nguời [Fm] yêu tật nguyền chai [C] đá.

Em hỏi [C] anh, em hỏi [Em] anh bao giờ trở [Am] lại
Xin trả [G7] lời, xin trả [Em] lời [G7] mai mốt anh [C] về.
Anh trở [F] về nhìn nhau xa [Fm] lạ
Anh trở về dang dở đời [C] em
Ta nhìn [G] nhau ánh mắt chưa [D] quen
Cố quên [D7] đi một lần trăn [G] trối. Em [C] ơi!
Em hỏi [C] anh em hỏi [Em] anh bao giờ trở [Am] lại
Xin trả [G] lời, xin trả [Em] lời [G] mai mốt anh [C] về.
—————–

If you wanna learn Kỷ vật cho em guitar chords, you have to look at the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just require tiny adjustments. Every of those minor chords is perfectly based on its major counterpart.

Fyi, you may also search for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords in this web site.
Want to play another guitar chords? Easy .. just click search button in this web, you can search it by song title or by the artist.
Enjoy!