Ký Ức Thời Sinh Viên played in guitar may be one of the perfect music you liked. Not only hearing the music but you can play “Ký Ức Thời Sinh Viên by ” using guitar too. Yeah .. this music by can also be played by that device. But, before that, you need to understand its guitar chords.

If you are searching for Ký Ức Thời Sinh Viên guitar chords, you’ve visit to the perfect place.

Yups, guitar is hard to master in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you proceeding, the smooth guitar will feel to play that song.

“Ký Ức Thời Sinh Viên” guitar chords has Ballade rhythm and included in “” album.

Ký Ức Thời Sinh Viên by Guitar Chords

Hành lang v [Gm]ắng chợt nghe bước [Cm]ch ân ai
Trong đêm t [F]ối, cứ mãi hoài [Gm]mong
Âm t [Cm]hầm ta bước chiều ba [Gm]m ươi tết [D7]sao b uồn
Giảng đường vắng mình tôi bước cô đơn
Giờ đây nhớ bao tháng ngày êm đềm
Cạnh mẹ c [Cm]ha dấu yêu bên [Eb]m ái ấm gia [D7]đình xưa
ĐK1
Làng quê c [Cm]ũ có con sông êm [F]đ ềm
Lòng mẹ yêu dấ [Bb]u mãi mong con [Gm]tr ở về
Và người xưa vẫ [Cm]n thiết tha [F]mong chờ
Ngày nào trên b [Bb]ến sương giăng [D7]khắp lối
Về bên nhau bao bạn thân của tôi
Ôm đàn ta hát, ta cùng nhau sẻ chia
Cho dù ngày mai tung cánh khắp phương trời
Còn nh [D7]ớ tới thời [Gm]sinh viên
—————–

If you wanna learn Ký Ức Thời Sinh Viên guitar chords, you have to understand the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minors of any of these chords only require tiny adjustments. Each one of those minor chords is completely based on its major counterpart.

For your info, you may also find another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords in this page.
Want to play another guitar chords? Easy .. just use search menu in this site, you may find it by song title or by the artist.
Enjoy!