Kỷ niệm đầu xuân played in guitar maybe one of the good music you loved. Not only enjoying the music but you can play “Kỷ niệm đầu xuân by Hà Phương” using guitar too. Yup .. this song by may also be played by that instrument. But, first thing, you need to understand its guitar chords.

If you are looking for Kỷ niệm đầu xuân guitar chords, you’ve come to the best site.

Yes, guitar is not easy to learn in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you practice, the simple guitar will feel to play the music.

“Kỷ niệm đầu xuân” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Kỷ niệm đầu xuân by Hà Phương Guitar Chords

1. Màu hoa vàng khoe sắc ngoài [Am] sân
Ôi mùa xuân về đã bao lần
Cho kỷ [F] niệm từ thuở xa xăm
Mang về thương nhớ bâng [C] khuâng
Em buồn anh biết hay [E7] không?

2. Mùa xuân nào hai đứa cùng [Am] nhau
Anh chọn em màu áo hoa đào
Đi lễ [F] chùa tim thấy nao nao
Thẹn thùng em khấn nguyện [C] mau
Xin [E7] trời hai trẻ gần [Am] nhau.

ĐK:
Anh [F] ơi đã mấy mùa xuân rồi
Chúng [Am] mình còn nổi [Dm] trôi
Bởi [G] quê hương tràn lửa [C] khói
Thầm [Am] thương anh giờ gian khổ biên [G] khu
Giao thừa em nhỏ hậu [Am] phương
Khấn [E7] nguyện anh mãi bình [Am] thường

3. Mùa xuân này hai đứa còn [Am] xa
Nhưng tình yêu còn mãi mặn mà
Xin chúc [F] người mỏi gối bôn ba
Chúc người chinh chiến miền [C] xa
Xuân [E7] về áo chiến nở [Am] hoa.
—————–

If you want to be master of Hà Phương Kỷ niệm đầu xuân guitar chords, you have to learn the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minors of any of these chords only require tiny adjustments. Each one of those minor chords is perfectly based on its major counterpart.

For your info, you may also find another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Want to play another guitar chords? Easy .. just click search button in this site, you can find it by song title or by the artist.
Have Fun!