Koj Dag Kuv Tuag played in guitar can be one of your favourite song. Not only hearing the song but you can play “Koj Dag Kuv Tuag by Tsom Xyooj” using guitar too. Yup .. this music by may also be played by that instrument. But, first thing, you must know its guitar chords.

When you are searching for Koj Dag Kuv Tuag guitar chords, you already visit to the right page.

Yes, guitar is tough to learn in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you proceeding, the smooth guitar will feel to play that music.

“Koj Dag Kuv Tuag” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Koj Dag Kuv Tuag by Tsom Xyooj Guitar Chords

Kuv [Am] nyob hauv dab teb ib leeg [F] Tsi muaj koj.
Puas [G] yog koj lam dag kuv [Am] tuag xwb puas yob.
Koj [Am] Twb hais tias txawn ciaj thiag [F] tuag los wb yuav nyob ua [G] ke.
Wb [G] sib hlub mus txhua txhua tiam .
 
Yuav tsis [Dm] pub leej twg los txwv los txiav.
Tau [Am] wb txoj kev sib hlub .
Wb yuav sib [F] hlub [G] mus ib txhiab ib [Am] txhis.
 
Wb thiaj li [Dm] txiav txim siab ua ke [Am] xaiv txoj kev tuag .
Wb thia noj [F] tshuaj [G] tso ntiaj teb [Am] tseg.
Puas yog koj tsis tau [F] tuag es [G] koj niamkoj txiv coj koj mus lawb [C].
[E] uaneeb ua Yaig thaiv thiaj nrhiav tsis tau [Am] koj.
kuv [Dm] Mus nrhiav koj rau txhua txoj kev.
Nrhiav mus [Am] txog saum txwg sib nyug ntuj los [Dm] lawv hais tias koj tsis tau lo thawj thiab.
Nrhiav txog dab [F] teb los dab ntxwg [G] nyug nrhiav tsis tau koj npe [Am] tuag.
 
Puas yog koj lam dag kuv [F] tuag. Es [G] koj thiag tau yuav [C] luag.
[E] txog thaum kawg kuv tuag koj thiag tsis [Am] tuag.
Yog ntxov [Dm] paub tias koj siab yuav lim hiam hnub [Am]
ntawv txhob nrog koj noj tshuaj ntshe hnub [F] no kuv [G] twb tsis [Am]
[Am] hu hum hu [Dm] hum.[G] hum hu hum [Am] hu. [Am] hu hum hu hum [E] hu [Dm] hum hu [G].
 
Ua cas [Dm] koj ho dag kuv tuag ib leeg dag kuv noj [Am] tshuaj koj tsis nrog kuv noj.
Es txog thaum [F] kawg kuv thiaj [G] tuag tshuav koj [Am] nyob.
Ua cas koj ho tsis [F] tuag los yog [G] koj niam koj txiv Tuaj cawm tau[C] koj lawm.
[E] ua neeb ua yaig thaiv thiaj nrhiav tsis tau [Am] koj .
Kuv [Dm] mus nrhiav koj rau txhua qhovchaw.
Nrhiav mus [Am] txog dawm kab ntsuab toj kab ntsig los tsi [Dm] pom koj nyob rau qhov twg li.
Nrhiav txogdab [F] teb los dab ntswg [G] nyug txheeb tsis tau koj npe [Am] tuag.
 
Puagyog koj lam dag kuv [F] tuag es [G] koj thiag tau mus yuav [C] luag.
[E] txog thaum kawg kuv tuag koj thiag tsis [Am] tuag yog ntxov [Dm] paub tias koj siab yuav lim hiam .
Hnub [Am] ntawv txhob nrog koj noj tshuaj ntshe hnub [F] no kuv [G] twb tsis [Am] tuag.
[Am] cas koj lub siab yuav dub ua [Dm] luaj [G] yuav dag kuv tuag ib [C]leeg.
[Am] koj twb hais tias txawm ciaj thiab [Dm] tuag [G] wb yauv nyob ua ke txhiab puab [Am] xyoo.
Puas yog koj lam dag kuv [F] tuag. Es [G] koj thiag tau yuav [C] luag.
[E] txog thaum kawg kuv tuag koj thiag tsis [Am] tuag.
Yog ntxov [Dm] paub tias koj siab yuav lim hiam hnub [Am] ntawv
txhob nrog koj noj tshuaj ntshe hnub [F] no kuv [G] twb tsis [Am]!
—————–

If you wanna learn Tsom Xyooj Koj Dag Kuv Tuag guitar chords, you should to understand the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just require few adjustments. Every of those minor chords is perfectly based on its major counterpart.

Fyi, you can also find another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords in this web site.
Looking for another guitar chords? Easy .. just click search menu in this web, you may find it by song title or by the artist.
Have Fun!