Kiều played in guitar might be one of your loved song. Not only hearing the music but you can play “Kiều by Cao Bá Hưng” using guitar too. Yeah .. this song by may also be played by that instrument. But, first thing, you must know its guitar chords.

When you are looking for Kiều guitar chords, you have visit to the best site.

Yups, guitar is tough to learn in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you proceeding, the easier guitar will feel to play that music.

“Kiều” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Kiều by Cao Bá Hưng Guitar Chords

1. [G] Hoa đang ghen thua thắm bên [D] ai
Đôi môi kia sao quá mong [Am] manh
[G] Em đi qua như giấc chiêm [D] bao
Vương nơi đây một áng yêu [Am] thương.

[C] Tiếng mưa bên thềm đánh rơi [G] từng nỗi nhớ [Am]
Hay là đang [C] khóc thương sao đời quá vô [G] tình. [Am]

ĐK:
Trời thương [D] xót, thương thay nàng Kiều khẽ [C] buông dây đàn
[G] Xót thương thay từng ngày mua [D] vui tiếng hát
[D] Tấm thân kia nào giờ có [C] riêng Kim Trọng
[G] Xót thương thay từng ngày mua [D] vui tiếng hát.

2. [G] Trăng ơi, trăng nhớ thương [D] ai
Canh khuya vang tiếng trống thu [Am] không
[G] Thương thay câu hát chia [D] ly
Yêu kia ai ngóng, ai [Am] trông.

[C] Tiếng mưa bên thềm đánh rơi [G] từng nỗi nhớ [Am]
Hay là đang [C] khóc thương sao đời quá vô [G] tình. [Am]
—————–

If you wanna study Cao Bá Hưng Kiều guitar chords, you should to learn the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minors of any of these chords only require few adjustments. Each one of those minor chords is fully based on its major counterpart.

For your info, you may also find another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Wanna play another guitar chords? Easy .. just click search menu in this web, you can find it by song title or by the artist.
Have Fun!