Kiếp đạo tặc in guitar acoustic version might be one of your loved song. Not only hearing the music but you can play “Kiếp đạo tặc by Duy Mạnh” using guitar too. Yeah .. this music by may also be played by that instrument. But, before that, you need to know its guitar chords.

If you are searching for Kiếp đạo tặc guitar chords, you just come to the best place.

Yes, guitar is not easy to study in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you practice, the smooth guitar will feel to play Kiếp đạo tặc song.

“Kiếp đạo tặc” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Kiếp đạo tặc by Duy Mạnh Guitar Chords

1. Từng [Dm] đêm tôi lặng [Bb] lẽ [C] đi khắp mọi [Dm] nơi
Rình xem khu nhà [Bb] kia [C] trong đó có [F] gì [C]
[Gm] Tôi nhẹ nhàng nhẹ nhàng trèo [Am] vô
[Bb] Bê hết nhanh những thứ trong [F] nhà
[Gm] Rồi bước đi bước đi lặn [C] nhanh vào bóng [A7] tối.
 
2. Tội [Dm] lỗi cao chồng [Bb] chất [C] tôi có nào [Dm] hay
Từng đêm tôi vẫn [Bb] thế [C] đi khắp mọi [F] nhà [C]
[Gm] Rồi một ngày tôi trèo vào [Am] kia
[Bb] Tôi đã bị đánh cho tơi [F] bời
[Gm] Thật ê chề khi họ gọi [A7] tôi đồ ăn [Dm] cắp.
 
ĐK: Tôi xin [Bb] hứa kể từ [C] nay tôi xin [F] chừa [Dm]
Tôi xin [Bb] hứa tôi sẽ [C] sống lương thiện [Dm] hơn
Ngày hôm [Bb] qua những tội [C] lỗi tôi đã [F] làm [Dm]
Ngày hôm [Gm] nay tôi phải [A7] tránh xa mà [Dm] thôi.
—————–

If you want to learn Duy Mạnh Kiếp đạo tặc guitar chords, you should to understand the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we take all major chords is that the minors of any of these chords only lack tiny adjustments. Every of those minor chords is fully based on its major counterpart.

Fyi, you may also search for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Looking for another guitar chords? Easy .. just use search menu in this web, you can search it by song title or by the artist.
Have Fun!