KID MAK (Friend zone OST) played in guitar maybe one of the perfect music you loved. Not only hearing the music but you can play “KID MAK (Friend zone OST) by ” using guitar too. Yup .. this song by may also be played by that instrument. But, before that, you need to know its guitar chords.

Whether you are searching for KID MAK (Friend zone OST) guitar chords, you already come to the perfect place.

Yes, guitar is not easy to learn in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you proceeding, the easier guitar will feel to play KID MAK (Friend zone OST) song.

“KID MAK (Friend zone OST)” guitar chords has Ballade rhythm and included in “” album.

KID MAK (Friend zone OST) by Guitar Chords

[C]Wao gub nong dai bo
Wah mun keu [Em]kwarm jing reu wah nong keud lai
[Am]Jai nong rerm si wun wai
Gub kum [Fm]taam tee ai nun young bo taub
 
[C]Pag su bok ba i to
Sa na [Em]ay sa bi hin sa a kin
[Am]I sip mo at dam da min
Na pu so [Fm]ay wag pa lu lu ha in
 
[Dm]Con tim tôi chợt quặn [G]đau
Người nào [Em]hay cô đơn bao đêm tôi khóc [Am]thầm
Chớ đánh [Dm]thức vết thương lòng đang ngủ [Em]bằng những lời
Trên đầu [G]môi làm cho con tim tôi nát tan..
 
Ai xing [C]neng bu neng ji xu wei da
Mei meng [Em]neng bu neng bu yao tin
Wo [Am]hai shi ni xin li de tong hua
Ai xing [G]hai zhi re de bu xiang hua
 
Be ri [C]ta ku yang ku ma hu den gar
Be ei [Em]ta ku i ni yang yang kau ra sa
Be ri [Am]ta ku tia da un tuk ri sau
Cin ta [G]ki ta ti dak a kan hi lang
Be nar [C]kah
 
[C]Het avey bong sngeam beb nis
Bong kor [Em]deng oun chea mnus kit chrern
[Am]Bong tver ory oun khvol khvai
Brab ory [Fm]hery bong trov to toul khos trov
 
[Dm]Ku ing in kau [G]ta hu
Be ta [Em]pa i ni mem bu at ku [Am]gila
Se be [Dm]lum eng kau bi ca ra
[Em]Jan ji pa da ku
Kau [G]tak kan sa ki ti ha ti ku
 
Nhit go to a [C]chit doe ar kaung sal ma hote lar
Nhit go to [Em]doe eain mat htal twae naing ma lar
Di lo ma [Am]pyaung lal twar dat a chit tway nat
Shin chit myal [G]loet khway kyaw hke par ohn
 
Yahk ja [C]kau
Hai tur dai pood chen nee
Bauk gub [Em]chun
Wah jai tur kid chen nee
Bauk gub [Am]chun
Hai chun mun jai suk tee
Wah kwarm [G]ruk kaung row young kong meuan derm
Chai reu plow
—————–

If you wanna be master of KID MAK (Friend zone OST) guitar chords, you have to look at the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we take all major chords is that the minors of any of these chords only lack few adjustments. Each one of those minor chords is fully based on its major counterpart.

Btw, you may also search for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords in this place.
Searching for another guitar chords? Simple .. just use search menu in this site, you may find it by song title or by the artist.
Enjoy!