KHÚC XUÂN in guitar acoustic version may be one of the perfect music you liked. Not only hearing the song but you can play “KHÚC XUÂN by Vũ Vĩnh Phúc” using guitar too. Yeah .. this song by may also be played by that instrument. But, first thing, you need to know its guitar chords.

Whether you are searching for KHÚC XUÂN guitar chords, you already visit to the right web site.

Yeah,Ya, guitar is tough to master in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you proceeding, the smooth guitar will feel to play that song.

“KHÚC XUÂN” guitar chords has rhythm and included in “” album.

KHÚC XUÂN by Vũ Vĩnh Phúc Guitar Chords

Bắt [C] đầu là hơi [Em/B] gió
Dăm [Dm] ba cánh mai [G] vàng
Én chao mình lối [Em] nhỏ
Thế là mùa xuân [G] sang
 
Trời [F] trong xanh biêng [Dm] biếc
Có tiếng mùa vang [Em] vang
Con [Dm] chim về giấu [G] mỏ
Giữa [Em] tán [G] xanh cây [C] bàng
 
Lắng [F] nghe và lắng [G] nghe
Đông [Em] quân về trước [Am] ngõ
Vườn [Dm] ai mơn man [F] quá!
Dập dìu [D7] nhạc với [G] hoa
 
[C] Xuân lung linh nắng [Em/B] sớm
[Em] Sương long lanh cánh [F] mai
Anh nghe gì không [Dm] đấy?
Lời yêu thương ngắn [C] dài
[Dm]Anh nghe gì không [G7] đấy?
Xuân về say mắt [C] ai..
 
Bắt [C] đầu bài ca [Em/B] mới
Em [Dm] đi nắng mai [G] hồng
Em về vui cùng [C] lá
Ánh xuân tràn mênh [G] mông…
 
Này đây tay em [Dm] nhé!
Áp sát vào tay [C] anh
[Dm] Tô lên mùa xuân [G] nhỏ
Ngất ngây giấc mộng [C] lành.
—————–

If you want to learn Vũ Vĩnh Phúc KHÚC XUÂN guitar chords, you need to learn the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we take all major chords is that the minors of any of these chords only lack tiny adjustments. Each one of those minor chords is absolutely based on its major counterpart.

For your info, you can also find another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Want to play another guitar chords? Simple .. just use search button in this place, you can search it by song title or by the artist.
Enjoy!