Khúc tình lỡ in guitar acoustic version might be one of the perfect song you liked. Not only enjoying the song but you can play “Khúc tình lỡ by Phan Hồng Việt” using guitar too. Yeah .. this song by can also be played by that device. But, before that, you must know its guitar chords.

Whether you are looking for Khúc tình lỡ guitar chords, you’ve come to the best place.

Yes, guitar is not easy to learn in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you proceeding, the easier guitar will feel to play that song.

“Khúc tình lỡ” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Khúc tình lỡ by Phan Hồng Việt Guitar Chords

1. Tình đến làm [Am] chi để lệ hoen bờ [F] mi
Người đến làm [Am] chi để lòng ai dâng [C] sóng
Đã bao ngày [Dm] qua tình [G] ngỡ thoáng phôi [C] pha
Nỗi [Am] nhớ trôi [Dm] xa bỗng về trong gió [E7] sớm.

2. Dạo khúc biệt [Am] ly cho lòng đầy tơ [F] vương
Hình bóng người [Am] thương tìm hoài đâu không [C] thấy
Ở chốn xa [Dm] xôi tình [G] có còn đơn [C] côi
Ngồi [Am] nhớ tình [Dm] tôi về [E7] đây nhé hỡi [Am] người.

ĐK:
Có biết không người [Dm] ơi tình ta một [G] thoáng đã mù [C] khơi
Ngồi nghe hạnh phúc qua tầm [Dm] tay
Kỷ niệm [G] xưa tìm đâu [E7] thấy.

Nhớ [Am] mãi bóng hình [Dm] ai nồng say
Cuộc [G] sống có đổi [C] thay tình xa
Màu mắt em còn [Dm] đây người [E7] ơi nhớ nhung theo tháng [Am] ngày.
—————–

If you wanna be master of Phan Hồng Việt Khúc tình lỡ guitar chords, you have to learn the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we take all major chords is that the minors of any of these chords just require tiny adjustments. Each one of those minor chords is entirely based on its major counterpart.

By the way, you can also search for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords in this site.
Searching for another guitar chords? Easy .. just click search button in this place, you may find it by song title or by the artist.
Enjoy!