Khúc Tạ Ơn in guitar acoustic version may be one of the perfect music you loved. Not only hearing the music but you can play “Khúc Tạ Ơn by LM Thiên Ân” using guitar too. Yes .. this music by can also be played by that instrument. But, first thing, you need to know its guitar chords.

If you are searching for Khúc Tạ Ơn guitar chords, you have come to the perfect web site.

Yes, guitar is tough to master in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you practice, the smooth guitar will feel to play Khúc Tạ Ơn song.

“Khúc Tạ Ơn” guitar chords has Ballade rhythm and included in “” album.

Khúc Tạ Ơn by LM Thiên Ân Guitar Chords

1. Đời [Am] con là những nốt nhạc thiêng
Chúa thêu dệt [E] nên thành khúc ca tuyệt [Am] vời
Đời [F] con là khúc hát tri [G] ân xin dâng một [E] đời
Lời tạ ơn Thiên [F] Chúa
 
 
Tạ [Am] ơn vì Chúa đã rộng ban
Phúc ân tràn [E] lan tình mến thương vô [Am] vàn
Tạ [F] ơn vì những nỗi oan [G] khiên
Chúa đã tôi [E] luyện một niềm tin trung [Am] kiên
 
 
ĐK: Xin tạ [A] ơn, con xin tạ ơn [F#m] Chúa
Mãi muôn [D] đời con xin tạ ơn [E] Chúa
Dù trần [A] gian bao khó nguy ngập [C#m] tràn
Tình Ngài [Bm] thương con bước đi bình [E] an
 
 
Xin ngợi [A] ca bao la tình thương [F#m] Chúa
Mãi muôn [D] đời ca vang tình thương [E] Chúa
Trọn niềm [A] tin con phó trong tay [E] Ngài
Vì đời con tất cả là hồng [A] ân
 
 
2. Đời [Am] con là những tháng ngày trôi
Chúa an bài [E] cho thật biết bao lạ [Am] lùng
Đời [F] con là tiếng hát không [G] ngơi
Ca khen muôn [E] đời lời tạ ơn Thiên [F] Chúa
 
 
Tạ [Am] ơn vì những lúc bình an
Chúa thương tặng [E] ban cuộc sống vui chan [Am] hoà
Tạ [F] ơn vì những lúc nguy [G] nan
Chúa đã thương [E] ban niềm cậy trông miên [Am] man
 
 
3. Đời [Am] con là những lúc buồn vui
Chúa luôn kề [E] bên cùng sớt chia vui [Am] buồn
Đời [F] con là tiếng hát vang [G] xa
Xa hoan ca muôn [E] đời lời tạ ơn Thiên [F] Chúa.
 
 
Tạ [Am] ơn vì những lúc hiền ngoan
Chúa thương tặng [E] ban nguồn thánh ân tuôn [Am] tràn
Tạ [F] ơn vì những lúc điêu [G] ngoa
Chúa đã thương [E] tha bằng tình yêu bao [Am] la
—————–

If you want to study LM Thiên Ân Khúc Tạ Ơn guitar chords, you have to understand the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minors of any of these chords just require few adjustments. Each one of those minor chords is completely based on its major counterpart.

Btw, you can also look for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords in this place.
Want to play another guitar chords? Simple .. just use search button in this web, you can find it by song title or by the artist.
Have Fun!