Khúc cảm tạ in guitar acoustic version may be one of the good music you loved. Not only hearing the music but you can play “Khúc cảm tạ by Mai Nguyên Vũ” using guitar too. Yup .. this music by may also be played by that instrument. But, before that, you must know its guitar chords.

Whether you are looking for Khúc cảm tạ guitar chords, you just visit to the best site.

Yes, guitar is not easy to master in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you practice, the easier guitar will feel to play Khúc cảm tạ song.

“Khúc cảm tạ” guitar chords has Slow Rock rhythm and included in “” album.

Khúc cảm tạ by Mai Nguyên Vũ Guitar Chords

1. Khúc cảm [Dm] tạ từ [F] đó âm ba vọng [Dm] ngân
Rộn [Bb] rã trong tim ngày [Gm] đêm tán [C] dương tình yêu Thiên [F] Chúa
[A7] Suốt một [Dm] đời con [Bb] tắm mát trong tình [A] Cha
Giữa [Gm] trưa sa mạc cháy [F] da, Chúa [A7] như nguồn nước chan [Dm ]hòa

Tiếng gọi [Dm] nào rộn [F] rã vang trong chiều [Dm] mơ
Vồn [Bb] vã cánh tay Ngài [Gm] đưa, dắt [C] con vào miền thương [F] nhớ
[A7] Chén rượu [Dm] đào Ngài [Bb] chuốc chứa chan ngày [A] nao
Bánh [Gm] thơm ân huệ Chúa [F] trao, tháng [A7] năm tình mến dâng [Dm] trào

ĐK: Xin dâng lên Chúa tiếng [D7] yêu ngọt [Gm] ngào nguyện ghi [C] nhớ Thánh ân Ngài [F] trao
Nguyện theo [Gm] chân Chúa đi [C] qua đồi Ta-[Bb] bo hay thập [E7] giá [A7]
[Dm] Ôi tình yêu Chúa mênh [D7] mang trần [Gm] đời tình yêu [C] Chúa bao la trùng [F] khơi
Thuyền hồn [Gm] con mãi êm [C] trôi hưởng tình [A7] yêu ôi tuyệt [Dm] vời

2. Đến đời [Dm] đời Ngài [F] vẫn yêu con mà [Dm] thôi
Ngài [Bb] vẫn yêu con chẳng [Gm] nguôi, dẫu [C] cho trần gian tan [F] biến
[A7] Chúa là [Dm] nguồn hạnh [Bb] phúc mến yêu của [A] con
Có [Gm] chi hơn được Chúa [F] thương, thế [A7] gian thành cõi thiên [Dm] đường.

Nếu ngày [Dm] nào Ngài [F] lãng quên con một [Dm] giây
Lạy [Bb] Chúa cho con giờ [Gm] đây, trút [C] linh hồn trong tay [F] Chúa
[A7] Nếu ngày [Dm] nào trần [Bb] thế khiến con mải [A] mê
Chúa [Gm] ơi xin đừng chối [F] chê, hãy [A7] thương dìu bước con [Dm] về
—————–

If you want to be master of Mai Nguyên Vũ Khúc cảm tạ guitar chords, you have to look at the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we take all major chords is that the minor versions of any of these chords just require few adjustments. Every of those minor chords is quite based on its major counterpart.

Btw, you can also find another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Wanna play another guitar chords? Simple .. just click search menu in this place, you may find it by song title or by the artist.
Have Fun!