Không thể không thấy nhớ in guitar acoustic version may be one of the best song you liked. Not only hearing the music but you can play “Không thể không thấy nhớ by ” using guitar too. Yes .. this song by can also be played by that instrument. But, first thing, you need to know its guitar chords.

When you are looking for Không thể không thấy nhớ guitar chords, you have come to the perfect page.

Yes, guitar is not easy to master in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you proceeding, the easier guitar will feel to play Không thể không thấy nhớ song.

“Không thể không thấy nhớ” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Không thể không thấy nhớ by Guitar Chords

[F] Hôm nay một mình em trên [C] lối về
Mới hiểu [Dm] được hết những đắng [C] cay không anh là [Bb] thế
Từ [F] khi tạm biệt em đi [C] xa nơi này
Nhìn [Dm] theo trên [C] mi dòng lệ [Bb] ướt cay.

Người ra [F] đi mang bao yêu thương em gửi theo [Bb] anh đây
Cùng thời [Am] gian trôi qua thật mau anh quay về [Dm] nơi đây
Thì em [Gm] đã tin rằng tình yêu anh trao em vĩnh viễn không bao giờ [C] đổi thay.

ĐK:
[Dm] Một ngày không gặp anh không thể [Gm] không thấy nhớ
[C] Tìm lại bao ngày tháng êm đềm [F] ta đã có
Tại sao không [Bb] nhớ nước mắt vẫn rơi nhớ [Am] anh chẳng cất thành [Dm] lời
Vì [Gm] không không có anh em buồn [C] lắm, anh biết không.

[Dm] Một ngày không gặp em không làm [Gm] anh thấy nhớ
[C] Khoảng cách ấy dường như đã làm [F] ta chia xa
Người như mây [Bb] gió phía cuối chân trời nỡ [Am] quên đi mau những [Dm] lời
[Gm] Lời hứa sẽ mãi giữ em mãi ở trong [C] tim đã quên [F] rồi.
—————–

If you want to be master of Không thể không thấy nhớ guitar chords, you have to understand the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we take all major chords is that the minors of any of these chords just require few adjustments. Each one of those minor chords is absolutely based on its major counterpart.

Fyi, you can also look for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords in this place.
Want to play another guitar chords? Simple .. just use search button in this place, you may find it by song title or by the artist.
Enjoy!