Không lạ đâu em in guitar acoustic version may be one of the good music you loved. Not only enjoying the song but you can play “Không lạ đâu em by Ngọc Sơn” using guitar too. Yup .. this music by can also be played by that instrument. But, first thing, you must know its guitar chords.

If you are looking for Không lạ đâu em guitar chords, you already visit to the right place.

Yes, guitar is tough to master in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you practice, the smooth guitar will feel to play Không lạ đâu em song.

“Không lạ đâu em” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Không lạ đâu em by Ngọc Sơn Guitar Chords

Intro: (theo Nhật Thy)
[E] / [B7] / [C#m] / [Abm] / [A] / [E] / [F#m] / [B7] /
[E] / [B7] / [C#m] / [Abm] / [A] / [E] / [F#m] / [E] /

Sáng sớm bước [E] ra hè phố
thấy có cô em [F#m] nhỏ xinh
Đang vui tung [A] tăng trên đường
Mà em nào [E] biết có ai đang trộm [B7] nhìn.

Có lẽ nắng [E] xuân vừa đến
Nắng đến cho em [F#m] niềm vui
Cho em xây [A] bao lâu đài tình yêu
Và [E] những ước [B] mơ vời [E] xa.

Ô này cô [A] bé! ( Ô này cô [A] bé! )
Thươt tha dễ [Am] thương đáng yêu biết bao
Ô này cô [Abm] bé!
Ngất ngây đắm [C#] say với bao ước mơ
Ô này cô [F#m] bé!
Đang say sưa [F#] vui tung tăng nhịp nhàng [B7] bước.

Bước bước tiếng [E] chân rộn rã
Tiếng hát ai vang [F#m] thật vui
Không quen nhưng [A] đâu xa lạ
Thì ra là [E] bé ở [B] ngay nhà [E] bên.

(Lập lại từ intro…)

Outtro:
[E] / [B7] / [C#m] / [Abm] / [A] / [E] / [F#m] / [E] / [A][A][A][E] /
—————–

If you want to be master of Ngọc Sơn Không lạ đâu em guitar chords, you should to learn the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we take all major chords is that the minors of any of these chords just require tiny adjustments. Each one of those minor chords is quite based on its major counterpart.

Btw, you may also search for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords in this site.
Wanna play another guitar chords? Easy .. just click search button in this place, you can search it by song title or by the artist.
Enjoy!