Không dành cho nhau played in guitar may be one of the good song you loved. Not only enjoying the music but you can play “Không dành cho nhau by Thiện Ngôn” using guitar too. Yeah .. this music by may also be played by that instrument. But, first thing, you need to know its guitar chords.

If you are searching for Không dành cho nhau guitar chords, you have visit to the perfect page.

Yeah,Ya, guitar is hard to study in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you proceeding, the smooth guitar will feel to play Không dành cho nhau music.

“Không dành cho nhau” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Không dành cho nhau by Thiện Ngôn Guitar Chords

1. Lặng [F] im một mình em giữa [C] căn phòng
Tiếng mưa [Dm] rơi làm em chợt bật [Am] khóc
Nhớ những [Bb] kỷ niệm hôm qua ngỡ [Am] như chưa lìa xa
Mà hạnh [Gm] phúc dường như đã [C] nhạt nhoà

2. Nhiều [F] khi cô đơn lạc chân giữa [C] phố đông
Nước mắt [Dm] rơi dù lòng chẳng muốn [Am] khóc
Tiếc thương [Bb] cho tình ta đã [Am] đi hết đoạn đường
Thật hạnh [Gm] phúc mà giờ này chỉ [C] mình em nơi đây

ĐK: Ngày [F] mai em sẽ đi, về [C] nơi kia thật xa
Sẽ quên [Dm] đi ký ức xưa nhạt [Am] nhoà
Em sẽ [Bb] yêu một người mới, sẽ [Am] cho em niềm vui
Một người [Gm] thay anh sẻ chia lúc em [C] buồn

Phải học [F] cách bước tiếp đi và [C] quên đi quá khứ
Vì thời [Dm] gian chẳng thể nào xoá [Am] hết
Yêu một [Bb] người sao quá khó, quên một [Am] người càng rất khó
Mình sinh [Gm] ra không phải để cho [C] nhau, chỉ khiến tim mình [F] đau
—————–

If you wanna study Thiện Ngôn Không dành cho nhau guitar chords, you should to learn the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just require few adjustments. Every of those minor chords is absolutely based on its major counterpart.

For your info, you can also look for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Wanna play another guitar chords? Simple .. just use search menu in this web, you may find it by song title or by the artist.
Have Fun!