Không còn nợ nhau played in guitar maybe one of your liked song. Not only enjoying the music but you can play “Không còn nợ nhau by Wendy Thảo” using guitar too. Yup .. this song by may also be played by that instrument. But, first thing, you need to know its guitar chords.

Whether you are looking for Không còn nợ nhau guitar chords, you just visit to the perfect web.

Yeah,Ya, guitar is hard to study in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you practice, the simple guitar will feel to play Không còn nợ nhau song.

“Không còn nợ nhau” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Không còn nợ nhau by Wendy Thảo Guitar Chords

1. [Dm] Hẹn thề làm chi nhưng rồi có [Bb] nhớ được [C] gì
[Bb] Yêu thương đến [C] đâu cũng phải rời [F] xa [A7]
[Dm] Mệt nhoài tìm nhau nhưng sao ai [Bb] nỡ lòng
Bước [C] đi theo một [Gm] người bỏ phía [A7] sau lưng một [Dm] người.

ĐK:
[Dm] Yêu nhau không đắn đo rời [Bb] xa nhau chẳng [F] luyến lưu
Tình [Gm] yêu vỡ [F] tan khi lòng ai [Gm] trót mang dối [A7] gian
[Dm] Khi yêu chẳng nghĩ suy giờ [Bb] quay lưng biết [F] trách ai
Thì xem [Gm] như chúng [A7] ta không còn nợ [Dm] nhau.

2. [Dm] Người thật lòng sao phải ôm đau [Bb] đớn một [C] mình
[Bb] Còn kẻ dối [C] gian sao vẫn hạnh [F] phúc [A7]
[Dm] Thật lòng làm chi rồi nay đau [Bb] đớn
Chẳng có [C] ai bên cạnh [Gm] ta chỉ mỗi [A7] ta vỗ về [Dm] thôi.
—————–

If you want to be master of Wendy Thảo Không còn nợ nhau guitar chords, you have to understand the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we take all major chords is that the minors of any of these chords only lack few adjustments. Every of those minor chords is entirely based on its major counterpart.

Fyi, you can also search for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Wanna play another guitar chords? Simple .. just use search menu in this site, you can search it by song title or by the artist.
Have Fun!