Không còn ai nhớ nữa played in guitar maybe one of the good song you liked. Not only enjoying the music but you can play “Không còn ai nhớ nữa by ” using guitar too. Yup .. this music by can also be played by that instrument. But, before that, you need to understand its guitar chords.

Whether you are searching for Không còn ai nhớ nữa guitar chords, you already come to the best site.

Yes, guitar is hard to learn in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you practice, the easier guitar will feel to play the music.

“Không còn ai nhớ nữa” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Không còn ai nhớ nữa by Guitar Chords

1. Không còn ai nhớ [Em]nữa, giữa mênh mang cuộc [B]đời
Nói giùm ta hỡi [Am]gió, những yêu thương ngày [B]cũ
[Em]Không còn ai đến [Am]nữa, [D]bây giờ là hư [G]không
Giữ giùm ta bụi [C]đỏ, [B7]chút bâng khuâng bạc [Em]lòng
 
2. Không còn ai nhớ [Em]nữa, lũ chim quên đường [B]về
Sương mù che lối [Am]cũ, buốt trái tim cuồng [B]điên
[Em]Không còn ngày đến [Am]nữa, [D]nhật ký của ta [G]ơi
Góp mười năm muộn [C]phiền, [B7]rót trên môi tình [Em]sầu
 
ĐK: Không còn ai nhớ [B7]nữa, tóc [Em]xoã của ta ơi
[E7]Bàn tay nào đã [Am]lạ, hay đã nhạt bờ [B]môi
[C]Không còn ai đến [B7]nữa, lá biếc mù khơi [Em]mưa
Không còn ai đến [C]nữa, [D]giữa muôn trùng hư [G]vô.
 
3. Không còn ai khóc [Em]nữa, giá băng trong hồn [B]người
Đêm trần gian hấp [Am]hối, sóng xô trên ngàn [B]lối
[Em]Không còn ai đến [Am]nữa, [D]giữa lòng người gươm [G]đao
Chúa ngậm ngùi thống [C]hối, [B7]trót cưu mang nghiệp [Em]đời
(Niết bàn nay khuất [C]dấu, [B7]Thích Ca xa đời [Em]trần)
—————–

If you want to study Không còn ai nhớ nữa guitar chords, you need to look at the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords only require tiny adjustments. Each one of those minor chords is completely based on its major counterpart.

By the way, you can also look for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Searching for another guitar chords? Easy .. just click search button in this site, you may find it by song title or by the artist.
Enjoy!