Không bao giờ ngăn cách in ukulele acoustic version maybe one of the perfect song you loved. Not only enjoying the music but you can play “Không bao giờ ngăn cách by Trần Thiện Thanh” using ukulele too. Yes .. this song by can also be played by that device. But, before that, you need to understand its ukulele chords.

When you are searching for Không bao giờ ngăn cách ukulele chords, you already visit to the perfect web site.

Yes, ukulele is not easy to learn in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you practice, the simple ukulele will feel to play the music.

“Không bao giờ ngăn cách” ukulele chords has Boléro rhythm and included in “” album.

Không bao giờ ngăn cách by Trần Thiện Thanh ukulele Chords

1. Anh [C] về với [Dm] em [G] rồi mai lại [C] đi [Am][G]
Đường [Dm] xa mang [F] theo bao nhiêu tình [C] ý [C7]
Viết tên người [F] yêu trên ba lô nặng [Dm] trĩu
Đêm quân [Am] hành dừng chân đồi hoa [Em] tím
Nhớ xưa đôi [C] mình hẹn nhau mà sao [Dm] sáng đâu bằng đôi mắt [G] em.

2. Chúng [C] mình cách [Dm] xa [G] mà vẫn gần [C] nhau [Am][G]
Tình [Dm] yêu không [F] mau phai như màu [C] áo [C7]
Dẫu cho thời [F] gian đem tâm tư vào [Dm] nhớ
Lá rơi [Am] gọi mùa thu về sân [Em] úa
Sẽ không bao [C] giờ, không bao [G7] giờ ngăn cách đâu [C] em.

ĐK: Không bao [C] giờ, không bao [Em] giờ ân tình lại vỡ [C] đôi [A7]
Một người [Dm] đi nghe thương [G] sao thương nhiều [C] quá
Dáng một người [Dm] em xinh sao [G] quá xinh màu [C] má
Không bao giờ, không bao [Em] giờ giữa mùa hè tuyết [C] rơi [A7]
Một đời [Dm] hoa không khi [G] nao hai lần [C] nở
Trái mộng còn [D7] trinh nguyên khi đón anh trở [G] về.

3. Với [C] em với [Dm] em [G] rồi mai lại [C] đi [Am][G]
Thì [Dm] đôi tim [F] non không xa vạn [C] lý [C7]
Áo anh nhuộn [F] phong sương nhưng quê hương đẹp [Dm] ý
Lối trăng [Am] đầy tình em còn soi [Em] sáng
Sẽ không bao [C] giờ, không bao [G7] giờ ngăn cách đâu [C] em

Sẽ không bao [C] giờ, không bao [G7] giờ ngăn cách trong [C] tim (x 3)
—————–

If you want to study Trần Thiện Thanh Không bao giờ ngăn cách ukulele chords, the most crucial basic ukulele chords to understand are C chord, D chord, G chord, and Em chord. These set you up to play a ton of songs, and each of them is easy to master.

For your info, you can also find another musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.
Searching for another ukulele chords? Simple .. just use search menu in this place, you may search it by song title or by the artist.
Enjoy!