Khóc thầm played in guitar maybe one of your loved song. Not only hearing the song but you can play “Khóc thầm by Lê Minh Kha” using guitar too. Yeah .. this song by may also be played by that instrument. But, first thing, you need to know its guitar chords.

Whether you are searching for Khóc thầm guitar chords, you just come to the right web.

Yes, guitar is tough to study in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you practice, the smooth guitar will feel to play the song.

“Khóc thầm” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Khóc thầm by Lê Minh Kha Guitar Chords

1. Tình [Em] yêu đâu chỉ [G] đến với những phút giây mơ [Em] mộng
Tình không như mơ [G] ước mà đời [Am] mong tìm [G] thấy
[Em] Biết em [D] đổi thay sẽ [G] lãng quên một [Em] người
Tình [C] sao luôn trái [B7] ngang riêng [Em] mình anh

Giờ bên em nay đã [G] có bóng dáng yêu ai [Em] rồi
Vì yêu em anh [G] sẽ làm tình [Am] nhân lặng [G] lẽ
[Em] Những năm [D] tháng qua vẫn [G] mãi yêu thật [Em] lòng
Ngờ [C] đâu nay tiếng [B7] yêu như [Em] phù du

ĐK : Đừng [C] nói chi [Em] nữa, xin [G] đừng
Người [C] đã quay [Em] gót vui cùng [B7] ai
Lời [Em] hứa mãi suốt [C] kiếp yêu, bên [Am] nhau không xa [Em] rời
Nào [C] hay em dối [B7] gian câu [Em] thề xưa

Giờ [C] nói cũng [Em] sẽ chỉ vậy [G] thôi
Trách [C] móc sẽ [Em] khiến thêm lòng [B7] đau
[Em] Níu kéo nữa [D] chi một mình [Am] khóc trong âm [C] thầm
Vì [Em] anh nay vẫn [B7] yêu bóng [Em] hình em

Và em nay đổi [B7] thay yêu cùng [Em] ai
Và [C] anh nay vẫn [D] yêu bóng hình [Em] em
Và [Em] em nay đổi [B7] thay quên tình [Em] ta
—————–

If you wanna learn Lê Minh Kha Khóc thầm guitar chords, you should to look at the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we take all major chords is that the minors of any of these chords just require tiny adjustments. Each one of those minor chords is fully based on its major counterpart.

Fyi, you can also find another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords in this web site.
Looking for another guitar chords? Simple .. just click search menu in this site, you may find it by song title or by the artist.
Enjoy!