Khoảng trống in guitar acoustic version maybe one of your favourite song. Not only hearing the song but you can play “Khoảng trống by Song Luân” using guitar too. Yeah .. this song by may also be played by that instrument. But, before that, you need to know its guitar chords.

When you are looking for Khoảng trống guitar chords, you just visit to the best web.

Yups, guitar is hard to master in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you practice, the simple guitar will feel to play Khoảng trống music.

“Khoảng trống” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Khoảng trống by Song Luân Guitar Chords

1. Nhìn ngoài [Em] hiên trời mưa gió về
Ngồi bên [G] nhau mà sao vẫn [C] lạnh
Phải chăng [Am] giữa hai ta giờ [C] đây đã là một khoảng [B7] trống

Dù yêu [Em] em là đau rất nhiều
Đành chấp nhận niềm [G] đau để được có [C] em
[Am] Rồi một ngày, anh [Bm] biết phải xa rời [Em] em

2. Ngày mai anh [G] sẽ bước [Am] đi
Hạnh [D] phúc trọn vẹn là của [Em] riêng em thôi
[Am] Nếu có gặp nhau anh [D] xin nhận mọi nỗi [G] đau

Chỉ cần được [G] thấy em [Am] vui
Bình [D] yên nơi em là nước [Em] mắt của anh
[Am] Nhưng thấy em cười nụ cười [D] ấy cũng trên môi [Em] anh

3. Người yêu em [G] hỡi biết [Am] không?
[D] Anh đang nhớ em [Em] nhiều
[Am] Ngày từng ngày nơi [D] đây riêng một mình [G] anh

Chẳng cần ai [G] nghĩ đến [Am] anh
[D] Nơi phương xa lẻ [Em] loi
[Am] Nếu có một ngày anh [Bm] sẽ quay về với [Em] em
—————–

If you wanna be master of Song Luân Khoảng trống guitar chords, you have to look at the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we take all major chords is that the minors of any of these chords only lack few adjustments. Each one of those minor chords is absolutely based on its major counterpart.

By the way, you can also search for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Wanna play another guitar chords? Easy .. just click search menu in this page, you can find it by song title or by the artist.
Enjoy!