Khoảng trời tôi yêu in guitar acoustic version may be one of the good song you loved. Not only hearing the song but you can play “Khoảng trời tôi yêu by Ngọc Sơn (trẻ)” using guitar too. Yup .. this music by can also be played by that device. But, before that, you need to know its guitar chords.

Whether you are looking for Khoảng trời tôi yêu guitar chords, you already visit to the best page.

Yes, guitar is hard to study in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you proceeding, the simple guitar will feel to play Khoảng trời tôi yêu song.

“Khoảng trời tôi yêu” guitar chords has Rhumba rhythm and included in “” album.

Khoảng trời tôi yêu by Ngọc Sơn (trẻ) Guitar Chords

Intro:
[Dm][Gm]-[C][F]-[Bb][Gm]-[C][A7]
[Dm][Gm]-[C][F]-[Bb][Gm]-[A][Dm]

1. [Dm] Tình yêu của riêng tôi xa [Gm] xôi một khoảng [Dm] trời
[C] Dù đôi mắt đôi [Bb] môi ai [C] kia như mời [A7] gọi
[Dm] Mà sao vẫn mông lung cơn [Gm] mê đời não [Dm] nùng
[C] Người ta đã quay [F] lưng riêng [A7] mình còn nhớ [Dm] nhung

ĐK: [D7] Kìa ngày tháng qua [Gm] mau đâu [C] cần chờ đón tình [F] nhau
[Bb] Mà tình hỡi hôm [Gm] nay vẫn [E7] còn mờ trong sương [A7] khói
[D7] Tình còn có quanh [Gm] tôi nhưng [C] tình rồi sẽ ngàn [F] khơi
[Bb] Người vừa mới bên [Gm] tôi thế [A7] mà lại vắng người [Dm] rồi

2. [Dm] Về bên ấy em vui riêng [Gm] tôi một khoảng [Dm] trời
[C] Ngồi nghe tiếng mua [Bb] rơi buông [C] tay thôi đợi [A7] chờ
[Dm] Tìm trong mấy câu thơ, mang [Gm] ơn đời hững [Dm] hờ
[C] Tìm trong những cơn [F] mơ, ai [A7] vừa buồn ngác [Dm] ngơ

[Gm] Thoáng cười vu [Dm] vơ mà [A7] hồn ngỡ [Dm] ngàng
[Gm] Mắt nhìn ngu [Dm] ngơ mà [A7] tình võ [Dm] vàng
[Gm] Khoảng trời tôi [Dm] yêu đành [A7] lòng úa [Dm] tàn
—————–

If you want to study Ngọc Sơn (trẻ) Khoảng trời tôi yêu guitar chords, you should to understand the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minors of any of these chords only require few adjustments. Every of those minor chords is absolutely based on its major counterpart.

Fyi, you can also look for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Want to play another guitar chords? Simple .. just use search button in this place, you can search it by song title or by the artist.
Enjoy!