Khổ qua played in guitar can be one of the best music you liked. Not only enjoying the song but you can play “Khổ qua by Hoàng Trang” using guitar too. Yes .. this music by can also be played by that device. But, first thing, you must know its guitar chords.

If you are searching for Khổ qua guitar chords, you just visit to the right website.

Yups, guitar is tough to study in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you proceeding, the simple guitar will feel to play the song.

“Khổ qua” guitar chords has Boléro rhythm and included in “” album.

Khổ qua by Hoàng Trang Guitar Chords

1. Đường vào tình [Am] yêu!
Có nhiều trái [Dm] đắng mang [E7] tên khổ [Am] qua
Em nói khi [F] yêu tim [G] mình cho thật [C] nhiều
Nhưng chẳng nhận được [E7] bao nhiêu.

Tại [C] sao lại gọi anh bằng [F] chú
Khi [A7] em biết anh [Dm] thương em biết anh [Am] buồn
Từ [G] khi em xưng [F] cháu
Có phải em vô [Dm] tình em làm khổ [Am] qua.

ĐK:
Chiều mưa hấp [Am] hối em không ngại [Dm] ngùng
Đi [G] trong cơn đau [Dm] vùi tìm đến [G] anh
Gót sen nhẹ [E7] đếm giọt mưa tuôn vắn [F] dài
Trên khuôn [G] mặt xanh [C] xao. [E7]

Tình yêu cất [Am] tiếng ru anh chiều [Dm] nào
Nhưng [G] em yêu anh [Dm] sợ tình lính [G] trao
Lính chung tình [E7] lắm người yêu anh chớ [F] sợ
Duyên tình [G] mình chóng [Am] phai.

2. Đường vào tình [Am] yêu!
Có nhiều trái [Dm] đắng mang [E7] tên khổ [Am] qua
Trái đắng xanh [F] xao nhưng [G] tình yêu ngọt [C] ngào
Anh ngỡ rằng mình [E7] thương đau.

Dù [C] sao hoà bình đang tìm [F] đến
Nên [A7] chia cách hôm [Dm] nay không lẽ đôi [Am] mình
Ngày [G] mai chia xa [F] nữa
Xin người yêu chớ [Dm] sầu để buồn khổ [Am] qua.
—————–

If you wanna be master of Hoàng Trang Khổ qua guitar chords, you have to learn the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we take all major chords is that the minors of any of these chords only lack tiny adjustments. Each one of those minor chords is entirely based on its major counterpart.

By the way, you can also look for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Wanna play another guitar chords? Easy .. just click search button in this web, you can search it by song title or by the artist.
Enjoy!