Khi Chúa vào đời in guitar acoustic version may be one of the good music you liked. Not only enjoying the music but you can play “Khi Chúa vào đời by ” using guitar too. Yup .. this music by can also be played by that instrument. But, first thing, you must know its guitar chords.

If you are searching for Khi Chúa vào đời guitar chords, you just visit to the best website.

Yeah,Ya, guitar is not easy to master in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you practice, the simple guitar will feel to play the music.

“Khi Chúa vào đời” guitar chords has Slow Surf rhythm and included in “” album.

Khi Chúa vào đời by Guitar Chords

1. Trần gian tăm [C] tối, [G] tìm đâu thấy niềm [C] vui
Sầu tràn muôn [Cmaj7] lối [F] khơi đớn đau lòng lòng [G7] người
Chúa đem [F] đến môi cười [G] sầu đau khuất xa [Em] rồi
[Am] Khắp nơi mừng [G7] vui từ khi Chúa vào [C] đời.

2. [G7] Lòng người cô [C] đơn, [G] tìm đâu thấy tình [C] thương
Hận thù ghen [Cmaj7] ghét [F] xâm chiếm bao tâm [G7] hồn
Chúa đem [F] đến cho người tình [G] thương rất tuyệt [Em] vời
[Am] Khắp nơi mừng [G7] vui, từ khi Chúa vào [C] đời.

3. [G7] Đời người gian [C] nan [G] tìm đâu thấy bình [C] an
Hận thù ghen [Cmaj7] ghét, [F] xâm chiếm bao tâm [G7] hồn
Chúa đem [F] đến hy vọng, tình [G] thương thắm muôn lòng [Am] Khắp nơi mừng [G7] vui, từ khi Chúa vào [C] đời.

4. [A7] Từ trời xa [D] xôi, [A] Jesus đến tìm [D] người
Ngài ban tươi [Dmaj7] mới [G] thay thế bao ngậm [A7] ngùi
Chúa tha [G] hết muôn tội, [A] làm êm ấm tim [F#m] người
[Bm] Khắp nơi mừng [A7] vui, từ khi Chúa vào [D] đời.
—————–

If you wanna be master of Khi Chúa vào đời guitar chords, you should to look at the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we take all major chords is that the minor versions of any of these chords only require few adjustments. Each one of those minor chords is entirely based on its major counterpart.

By the way, you may also look for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords in this web.
Looking for another guitar chords? Easy .. just click search button in this place, you may search it by song title or by the artist.
Enjoy!