Khâu lại trái tim em in guitar acoustic version may be one of the good song you loved. Not only hearing the song but you can play “Khâu lại trái tim em by An Trịnh” using guitar too. Yes .. this music by can also be played by that device. But, before that, you need to understand its guitar chords.

Whether you are searching for Khâu lại trái tim em guitar chords, you already come to the right site.

Yes, guitar is not easy to study in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you practice, the simple guitar will feel to play that music.

“Khâu lại trái tim em” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Khâu lại trái tim em by An Trịnh Guitar Chords

Em có [G] nhớ, ngày [C] ấy khi mình mới [G] quen
Hai chúng [C] ta, chẳng [D] có ai nguyên [Bm] vẹn [Em]
Mình đến [Am] với nhau nặng [B7] trĩu chuyện vừa [Em] qua
Đến với [Am] nhau, mỗi [C] người một nỗi [D] đau.

Anh cất [G] hết nỗi [B7] đau của mình để yêu [Em] em
Và yêu [C] thêm những [D] tổn thương em [Bm] chịu đựng [E7]
Vì [Am] anh luôn muốn [D] biết, rằng [Bm] em đang giấu điều [Em] gì
Ở đằng [Am] sau đôi mắt em biết [D] cười.

ĐK:
Vì yêu [G] em, anh đi ngược lại thế [D] giới
Để [C] biến đớn đau thành yêu thương
Để [Cm] biến cô đơn thành [Em] nhớ [D] nhung .

Mà sao [G] em vội đi về vòng tay [D] ai?
Liệu rằng có [C] lúc nào em còn nhớ?
Liệu rằng có [Cm] lúc nào em còn thương?
Một [Am] người ngần ấy [D7] năm khâu lại trái tim [G] em.
—————–

If you wanna be master of An Trịnh Khâu lại trái tim em guitar chords, you have to learn the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we take all major chords is that the minors of any of these chords only require few adjustments. Each one of those minor chords is fully based on its major counterpart.

Btw, you may also look for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Looking for another guitar chords? Easy .. just click search button in this place, you may find it by song title or by the artist.
Enjoy!