Khắc khoải miền Trung played in guitar maybe one of your loved song. Not only enjoying the music but you can play “Khắc khoải miền Trung by Nguyễn Hậu” using guitar too. Yup .. this song by may also be played by that instrument. But, before that, you must know its guitar chords.

If you are looking for Khắc khoải miền Trung guitar chords, you’ve come to the perfect web site.

Yups, guitar is not easy to study in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you proceeding, the easier guitar will feel to play Khắc khoải miền Trung music.

“Khắc khoải miền Trung” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Khắc khoải miền Trung by Nguyễn Hậu Guitar Chords

[Am] Mưa bão lũ về ngập [Dm] xóm làng
Để toang [F] hoang xác xơ những ngôi [C] nhà
Em [Dm] thơ bơ vơ tìm mẹ [Am] cha
Đâu [G] đây ai khóc đợi tìm [E7] con.

[Am] Trong tiếng khóc mẹ ra [Dm] đứng nhìn
Làm mênh [F] mông nước dâng đến nóc [C] nhà
Miền [Dm] Trung đau thương từng ngày [Am] qua
Đâu [E7] đây ai khóc lời nỉ [Am] non.

Còn [Dm] đâu những ngày náo xum [Am] vầy
Nay [G] đã cuốn theo dòng nước [C] dữ
Làng [G] quê không còn ngày yên [Em] bình
Ngày [G] đêm thao thức giữa thương [F] đau.

Bàn [Dm] tay gióp lại một mái [Am] nhà
Cho [G] những giấc mơ ngày nắng [C] mới
Miền [G] Trung ơi muôn triệu tấm [Em] lòng
Cùng [G] nhau dìu bước chân miền [Am] Trung.
—————–

If you want to learn Nguyễn Hậu Khắc khoải miền Trung guitar chords, you need to understand the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just require few adjustments. Every of those minor chords is entirely based on its major counterpart.

Btw, you can also find another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords in this site.
Want to play another guitar chords? Simple .. just use search menu in this place, you may find it by song title or by the artist.
Have Fun!