Jesus played in guitar may be one of the best song you liked. Not only enjoying the song but you can play “Jesus by Samuel Pan” using guitar too. Yup .. this music by can also be played by that device. But, first thing, you need to understand its guitar chords.

Whether you are looking for Jesus guitar chords, you already visit to the best web site.

Yups, guitar is tough to study in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you practice, the smooth guitar will feel to play the song.

“Jesus” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Jesus by Samuel Pan Guitar Chords

1. [Dm] Bầu trời u [Bb] ám, mây mờ [A] giăng khắp mọi [Dm] nơi
[Dm] Người người xa [Bb] lánh, nhìn Jê-[Gm7] sus trên thập [A7] giá
Ngài đã [Gm7] chết ôi trong đớn đau vô [Dm] cùng
từ hông [Bbmaj7] Chúa, huyết đổ tuôn [G] tràn
[Dm] Giờ còn đâu [Bb] nữa, hy vọng [Am7] xưa khuất xa [D] rồi

Từ mộ [D] phần Chúa đã phục [G] sinh
Từ mộ [A7] địa Chúa sống hiển [F] vinh
Vượt ngục [Bm] tù bẻ gãy xiềng [Em] ma
Ngài phục [C] sinh oai nghi toàn [A7] thắng
Thiên sứ [Dm] Thánh hòa ca mừng [Gm] vui
“Nầy Jê-[C] sus chẳng ở nơi [F] này
Ngài đã [Dm7] sống đắc thắng vinh [Gm] quang.
Mau đến [A] xem kìa ngôi mộ [A7] trống.”
Vì Ngài đã [Dm] hứa gánh lấy thập [Gm] hình
rồi bị [C] chôn trong chốn mộ [F] phần
Ngài đã [Dm7] sống chiến thắng khải [Gm] hoàn.
Khắp thế [A] gian ngợi [A7] khen Jê-[Dm] sus.
.
2. [Dm] Đời người tăm [Bb] tối mang buồn [A] đau kiếp lầm [Dm] than.
[Dm] Lòng người gian [Bb] dối chìm ngập [Gm7] trong bao tội [A7] lỗi.
Từng năm[Gm7] tháng luôn sống trong bao lo [Dm] buồn.
Mọi đau [Bbmaj7] khổ cứ vây bên[G] mình.
[Dm] Ngày dài lê [Bb] bước trong màn [Am7] đêm chén ưu [D] sầu
.
Thật diệu [D] kỳ Chúa đến trần [G] gian
chịu nhục [A7] hình để cứu tội [F] nhân
bị đọa [Bm] đày dưới kiếp tội [Em] ô
Ngày dần [C] qua bơ vơ lạc [A7] lối
Nhận phước [Dm] mới lìa xa buồn [Gm] đau
được cùng [C] đi bên Chúa mỗi [F] ngày
Trần thế [Dm7] hỡi kíp đến ăn [Gm] năn
mau tiếp [A] nghinh Jê-sus Chân [A7] Chúa
Tìm về Cứu [Dm] Chúa Đấng sống đời [Gm] đời
được Ngài [C] yêu tha hết muôn [F] tội,
về với [Dm7] Chúa Đấng Sống yêu [Gm] thương
đến với [A] Ngài ngập [A7] tràn phước [Dm] thiêng
—————–

If you wanna learn Samuel Pan Jesus guitar chords, you have to understand the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we take all major chords is that the minor versions of any of these chords only lack few adjustments. Every of those minor chords is fully based on its major counterpart.

By the way, you may also look for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Want to play another guitar chords? Easy .. just use search menu in this place, you may search it by song title or by the artist.
Enjoy!