IMPHÊTAMIN in guitar acoustic version can be one of your favourite song. Not only hearing the music but you can play “IMPHÊTAMIN by jimmi ngủyên” using guitar too. Yes .. this music by can also be played by that instrument. But, before that, you must know its guitar chords.

When you are searching for IMPHÊTAMIN guitar chords, you’ve come to the right web site.

Yes, guitar is hard to learn in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you proceeding, the simple guitar will feel to play IMPHÊTAMIN music.

“IMPHÊTAMIN” guitar chords has Ballade rhythm and included in “” album.

IMPHÊTAMIN by jimmi ngủyên Guitar Chords

[Fmaj7]Lately tan làm [Em7]em thích đi ngoại giao
Friday, [Dm7]Thursday, Wednesday,
[G7]Tuesday going [Cmaj7]out
Yeah yeah yeah
[Fmaj7]Đéo có hôm nào mà [Em7]em về sớm
Đêm nằm [Dm7]bên cạnh anh còn [G7]chơi what[Cmaj7]sapp
 
Anh còn [Fmaj7]đang bận xây dựng cơ đồ lớn
[Em7]Em thì không chờ thêm được
em muốn [Dm7]over9 từ [G7]du học sinh vượt [Cmaj7]cấp
nhảy lớp
thành [Fmaj7]girl địa phương thủ đô
the [Em7]fuck
the fuck
Những ngày [Dm7]tháng ấm êm dần [G7]mất[Cmaj7]
 
Đập [Fmaj7]hết the promi[Em7]ses
Đâm thật sâu trái tim
Để [Dm7]lấy cơn đau thay [G7]adrena[Cmaj7]line
Đập [Fmaj7]hết the promi[Em7]ses
Đâm thật sâu trái tim
Để [Dm7]lấy cơn đau thay [G7]ampheta[Cmaj7]mine
 
Giờ [Fmaj7]burnout in the benz
bank ac[Em7]count anh full of benjis
Traded [Dm7]up
for the [G7]best
Ngỡ là [Cmaj7]sẽ tìm thấy hạnh phúc
ở trong [Fmaj7]vengeance
Tưởng rằng my suc[Em7]cess sẽ làm m thèm
mlem [Dm7]mlem mlem
But [G7]damn
Em đã [Cmaj7]có happy endin
Chỉ [Fmaj7]mỗi anh vẫn cố ôm lấy [Em7]mối tình
trên [Dm7]lối quen
không [G7]thể quên
ob[Cmaj7]session
Giờ đây [Fmaj7]anh đã không là người
[Em7]mang đến em nụ cười như [Dm7]xưa
20 [G7]ngày trong mưa
cành [Cmaj7]hoa rơi
không còn đung đưa
 
Đâm thật sâu trái tim
Để [Dm7]lấy cơn đau thay [G7]adrena[Cmaj7]line
Đập [Fmaj7]hết the promi[Em7]ses
Đâm thật sâu trái tim
Để [Dm7]lấy cơn đau thay [G7]ampheta[Cmaj7]mine
—————–

If you wanna learn jimmi ngủyên IMPHÊTAMIN guitar chords, you should to learn the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just lack few adjustments. Each one of those minor chords is quite based on its major counterpart.

Fyi, you may also search for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Searching for another guitar chords? Simple .. just click search button in this page, you may find it by song title or by the artist.
Enjoy!