I’ll Never Fall In Luv Again played in guitar might be one of the good song you liked. Not only enjoying the song but you can play “I’ll Never Fall In Luv Again by Mr.A” using guitar too. Yup .. this music by may also be played by that device. But, before that, you need to know its guitar chords.

Whether you are searching for I’ll Never Fall In Luv Again guitar chords, you have come to the best site.

Yes, guitar is not easy to study in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you proceeding, the easier guitar will feel to play the song.

“I’ll Never Fall In Luv Again” guitar chords has Ballade rhythm and included in “” album.

I’ll Never Fall In Luv Again by Mr.A Guitar Chords

Verse 1:
[Em]Một người từng [C]ghé qua đời ta. [G]Một người từng [Am]bên ta sớm chiều
[Em]Một người từng [C]nói bao lời yêu. [G]Bao kỷ [Am]niệm nơi đây em yêu à
[Em]Rồi hẹn [C]ước mãi bền lâu. [G]Sẽ bên [Am]nhau mãi về sau
[Em]Tình nào [C]biết trước được đâu. [G]Như hoa [D]kia sẽ phai màu
 
[Em]Người từng [C]khóc bên dưới đôi vai ta. [G]Từng lời người [Am]nói như vẫn đây mà
[Em]Em yêu [C]anh mãi mãi không rời. [G]Đã [Am]qua một thời
[Em]Người từng [C]khóc bên dưới đôi vai ta. [G]Bên em [Am]nhé mãi mãi lâu dài
[Em]Rồi chuyện [C]tình đó cũng đã mãi phai. [G]I [D]know
 
ĐK:
[Em]I’ll [C]never fall in [G]luv. I’ll [Am]never fall in [Em]luv
I’ll [C]never fall in [G]luv a[Am]gain
[Em]I’ll [C]never fall in [G]luv. I’ll [Am]never fall in [Em]luv
I’ll [C]never fall in [G]luv a[D]gain
 
RAP:
[Em]Là bởi thời gian sẽ xoá [C]nhoà đi mọi thứ yah
[G]Chỉ còn lại đây vài hộp [Am]quà vài cánh thư nah
[Em]Em còn nhớ chứ sự ngọt [C]ngào ta từng trao nhau
[G]Rồi bởi thời gian bào mòn [Am]hết đâu còn nữa đâu
[Em]Em luôn sẵn sàng trao cho [C]anh sự tức giận đó
[G]Mặc kệ cảm xúc trong anh [Am]em không quan tâm đến nó
[Em]Tiếng tik tok trôi [C]mọi thứ quá tồi
[G]Lời lẽ tăm tối [D]ta phải dừng thôi
 
Verse 2:
[Em]Người từng [C]khóc bên dưới đôi vai ta. [G]Từng lời người [Am]nói như vẫn đây mà
[Em]Em yêu [C]anh mãi mãi không rời. [G]Đã [Am]qua một thời
[Em]Người từng [C]khóc bên dưới đôi vai ta. [G]Bên em [Am]nhé mãi mãi lâu dài
[Em]Rồi chuyện [C]tình đó cũng đã mãi phai. [G]I [D]know
 
ĐK:
[Em]I’ll [C]never fall in [G]luv. I’ll [Am]never fall in [Em]luv
I’ll [C]never fall in [G]luv a[Am]gain
[Em]I’ll [C]never fall in [G]luv. I’ll [Am]never fall in [Em]luv
I’ll [C]never fall in [G]luv a[D]gain
 
[Em]Kể [C]từ bây [G]giờ. [Am]Con tim anh khép
[Em]Đã [C]khép lại [G]rồi.[Am]Câu chuyện tình yêu
[Em]Cũng [C]qua Một [G]thời. [Am]Người đến người đi
[Em]Có [C]lẽ như [G]này. [Am]I feel so [D]gud
 
ĐK:
[Em]I’ll [C]never fall in [G]luv. I’ll [Am]never fall in [Em]luv
I’ll [C]never fall in [G]luv a[Am]gain
[Em]I’ll [C]never fall in [G]luv. I’ll [Am]never fall in [Em]luv
I’ll [C]never fall in [G]luv a[D]gain. [Em]Please don’t cry
—————–

If you wanna learn Mr.A I’ll Never Fall In Luv Again guitar chords, you need to look at the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we take all major chords is that the minors of any of these chords just require few adjustments. Every of those minor chords is completely based on its major counterpart.

Fyi, you may also look for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Looking for another guitar chords? Simple .. just click search button in this place, you can find it by song title or by the artist.
Enjoy!