I Don’t Believe In You played in guitar might be one of the best song you loved. Not only enjoying the song but you can play “I Don’t Believe In You by Châu Đăng Khoa” using guitar too. Yeah .. this music by can also be played by that device. But, first thing, you must know its guitar chords.

If you are looking for I Don’t Believe In You guitar chords, you just visit to the perfect site.

Yeah,Ya, guitar is not easy to master in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you practice, the easier guitar will feel to play that music.

“I Don’t Believe In You” guitar chords has Ballade rhythm and included in “” album.

I Don’t Believe In You by Châu Đăng Khoa Guitar Chords

[Dm]Em nói dối đã hứa rằng [Am]mãi không xa rời
Vậy [Bb]mà giờ đây còn [C]riêng mình anh [F]thôi
[Gm]Bao yêu thương ngày [A]nào người mang đi [Dm]hết những ngọt [G]ngào
Còn [Gm]một mình anh ôm cô đơn thét [A7]gào
 
[Dm]Anh nói dối anh đã quên [Am]em lâu rồi
[Bb]Bao yêu thương mình trao [C]bao yêu thương ngày nao
Giờ [F]tan theo khói mây
[Gm]Anh yêu ai khác [A] đây chúc em tìm [Dm]được niềm vui [Gm7]mới
Đừng [Gm]trông mông chi anh sẽ quên những gì đã [A7]qua
 
[Dm]Chẳng thể nào ngừng nghĩ đến [Am]em hỡi người
[Bb]Không cần em [C]không cần yêu sao vẫn [F]mơ về anh quá nhiều [A]
Và chỉ [Dm]còn một mình riêng anh
Ngồi đợi [C]chờ ngày dài thâu đêm
Mỏi [Gm]mòn, héo [A7]hon, cô đơn mình [Dsus4]anh với [D]anh
 
ĐK:
[Dm]No, I don’t believe in you
[Am]No, I don’t believe in you
Chẳng [Bb]thể tin ai nói [C]mãi mãi [F]sẽ chẳng phai [A]
[Dm]No, I can’t believe in you
[Am]No, I can’t believe in you
[Gm]Đã chia lìa, đừng [A7]nhắc tên nhau làm [Dsus4]chi hỡi [D]em…
 
Rap chơi theo vòng hợp âm:
[Dm] – [Am] – ([Bb] – [C]) – [F] – [Gm] – ([Dm] – [Bb]) – [Gm] – [A7]
 
[Dm]Anh nói dối anh đã quên [Am]em lâu rồi
[Bb]Bao yêu thương mình trao [C]bao yêu thương ngày nao
Giờ [F]tan theo khói mây
[Gm]Anh yêu ai khác [A] đây chúc em tìm [Dm]được niềm vui [Gm7]mới
Đừng [Gm]trông mông chi anh sẽ quên những gì đã [A7]qua
 
ĐK:
[Dm]No, I don’t believe in you
[Am]No, I don’t believe in you
Chẳng [Bb]thể tin ai nói [C]mãi mãi [F]sẽ chẳng phai [A]
[Dm]No, I can’t believe in you
[Am]No, I can’t believe in you
[Gm]Đã chia lìa, đừng [A7]nhắc tên nhau làm [Dsus4]chi hỡi [D]em…
 
Rap:
[Dm] – [Am] – ([Bb] – [C]) – [F] – [Gm] – ([Dm] – [Bb]) – [Gm] – [A7]
 
ĐK:
[Dm]No, I don’t believe in you
[Am]No, I don’t believe in you
Chẳng [Bb]thể tin ai nói [C]mãi mãi [F]sẽ chẳng phai [A]
[Dm]No, I can’t believe in you
[Am]No, I can’t believe in you
[Gm]Đã chia lìa, đừng [A7]nhắc tên nhau làm [Dsus4]chi hỡi [D]em…
 
[Dm]Anh nói dối anh đã quên [Am]em lâu rồi
[Bb]Anh… quên [A7]em lâu [Dm]rồi.
—————–

If you wanna study Châu Đăng Khoa I Don’t Believe In You guitar chords, you have to learn the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we take all major chords is that the minor versions of any of these chords just require few adjustments. Each one of those minor chords is absolutely based on its major counterpart.

For your info, you may also look for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords in this place.
Searching for another guitar chords? Simple .. just click search menu in this site, you can search it by song title or by the artist.
Enjoy!