I Do (Tôi Đồng Ý) played in guitar maybe one of your favourite music. Not only hearing the song but you can play “I Do (Tôi Đồng Ý) by ” using guitar too. Yeah .. this music by may also be played by that device. But, before that, you need to know its guitar chords.

If you are searching for I Do (Tôi Đồng Ý) guitar chords, you just visit to the perfect page.

Yups, guitar is not easy to learn in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you proceeding, the simple guitar will feel to play the song.

“I Do (Tôi Đồng Ý)” guitar chords has Rhumba rhythm and included in “” album.

I Do (Tôi Đồng Ý) by Guitar Chords

Capo 4
Vòng lặp: [C] – [G] – [Am] – [F]
Muốn hay hơn: [C] – [G] – [Am] – 1/2 [F] – 1/2 [G]
 
 
 
[C]….Hãy nói xem [G]nào điều gì làm anh lo lắng
[Am]…Hãy nói xem [F]nào cuộc sống ai [G]phải chăng ngại [C]ngùng
Những nghỉ suy [G]kia lạc thời và bao cay đắng
[Am]…Có đôi ba [F]người chỉ mong hạnh [G]phúc cho riêng [C]mình
Hãy nhìn lại anh xem [G]sao, đã tốt chưa hỡi [Am]anh
Mọi người đều cùng chung chung[F] tay,cuộc đời mình [G]đang như thế [C]thôi
 
Chorus :
Dẫu GAY,TRANS, LE[G]SBIAN thì đã sao?
[Am]…BIXESUAL [F]or GAY oh,[G]vẫn trông rất [C]hay
Miệt thị hoặc [G]hãy đổi thay những nghĩ suy
[Am]…Hát vang ,tìm [F]ra hạnh phúc là [G]của chúng [G]ta
(ah tu tu tu tu tu đu)
[F]…Chẳng lo ngại [G]chi vì ta biết y[C]êu(ohh woo ohh woo oh)
(ah tu đu tu đu tu đu uuu)
[F]…Chẳng lo ngại chi cùng [G]đứng lên say [C]I DO
 
Ver 2:
[C]…Có đôi khi [G]…họ mang thị phi như thế
[Am]…Nhưng lắm khi [F]…người như cô[G] chẳng đủ [C]trình :)))
“Tránh xa! Đồng [G]tính là tâm bịnh đó nha! “
“[Am]HUH? WHAT THE HELL ARE [F]YOU TALKING ABOUT? YOU[G] BETTER SHUT [C]UP!! “
 
Chorus :
Dẫu GAY,TRANS, LE[G]SBIAN thì đã sao?
[Am]…BIXESUAL [F]or GAY oh,[G]vẫn trông rất [C]hay
Miệt thị hoặc [G]hãy đổi thay những nghĩ suy
[Am]…Hát vang ,tìm [F]ra hạnh phúc là [G]của chúng [G]ta
(ah tu tu tu tu tu đu)
[F]…Chẳng lo ngại [G]chi vì ta biết y[C]êu(ohh woo ohh woo oh)
(ah tu đu tu đu tu đu uuu)
[F]…Chẳng lo ngại chi cùng [G]đứng lên say [C]I DO
 
Ohh [G]woo oh yah
Dont be [Am]shy, just show your [F]mind (ai ai ai)
Come on [G]babe
Strong for [Am]now
You just some[F]times stand [G]up toge[C]ther
 
Chorus :
Dẫu GAY,TRANS, LE[G]SBIAN thì đã sao?
[Am]…BIXESUAL [F]or GAY oh,[G]vẫn trông rất [C]hay
Miệt thị hoặc [G]hãy đổi thay những nghĩ suy
[Am]…Hát vang ,tìm [F]ra hạnh phúc là [G]của chúng [G]ta
(ah tu tu tu tu tu đu)
[F]…Chẳng lo ngại [G]chi vì ta biết y[C]êu(ohh woo ohh woo oh)
(ah tu đu tu đu tu đu uuu)
[F]…Chẳng lo ngại chi cùng [G]đứng lên say [C]I DO
SAY I DO, SAY I DO ,SAY I DO ,SAY I DO, SAY I DO, I DO ( x3)
—————–

If you wanna study I Do (Tôi Đồng Ý) guitar chords, you need to understand the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords only require few adjustments. Each one of those minor chords is perfectly based on its major counterpart.

By the way, you may also search for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords in this place.
Wanna play another guitar chords? Easy .. just use search menu in this page, you can search it by song title or by the artist.
Have Fun!